Skip to Main Navigation

Axel van Trotsenburg


Als Senior Managing Director (SMD) van de Wereldbank is Axel van Trotsenburg (@AxelVT_WB) verantwoordelijk voor het ontwikkelingsbeleid en de partnerschappen.

Hij bezit zowel de Nederlandse als de Oostenrijkse nationaliteit en geeft leiding aan de primaire ontwikkelingstaken van de Wereldbank zoals gedefinieerd in de Global Practice-groepen. Hieronder vallen eerlijke groei, financiering en instellingen, menselijke ontwikkeling, infrastructuur en duurzame ontwikkeling. Hij zorgt ervoor dat deze worden geïntegreerd in de activiteiten van de Wereldbank en legt daarbij speciale nadruk op klimaatverandering, kwetsbaarheid, menselijk kapitaal en schuldhoudbaarheid.

Op dit moment geeft hij samen met anderen leiding aan de Evolution Roadmap. Het doel van deze roadmap is om de schaal en de impact van de activiteiten van de Wereldbank te vergroten en om duurzaamheid, weerbaarheid en inclusiviteit systematisch te integreren in het werk van de Wereldbank bij de bestrijding van armoede en het stimuleren van gedeelde welvaart.

De Wereldbank wil met deze hervormingen de belangrijke rol als kennisbank op het gebied van ontwikkeling verstevigen en de betrokkenheid bij wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, kwetsbaarheid en gezondheid vergroten. Daarnaast is het voornemen om samen met de private sector van de World Bank Group de inzet en facilitering van private middelen te vergroten. 

Hij houdt verder toezicht op de vele partnerschappen van de Bank waaronder die met de VN, internationale financiële instellingen (IFI’s) en bilaterale partners.  Daarnaast is Axel van Trotsenburg een van de voorzitters die leiding geeft aan de aanvulling van middelen bij de Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association – IDA) en vertegenwoordigt hij de Wereldbank bij bijeenkomsten van de G7 en G20.  Tijdens de COP, de jaarlijkse klimaatconferentie, spreekt hij namens de Wereldbank over de aanpak van klimaatverandering.

Als SMD bestaan zijn aandachtsgebieden uit de mobilisatie van kennis, talent, partnerschappen en communicatie om de impact van de Wereldbank te verstevigen, zowel wereldwijd als in de landen waar de Wereldbank actief is.

Axel van Trotsenburg heeft gedurende de periode van oktober 2019 tot april 20233,5 jaar lang de functie van Managing Director of Operations bekleed en hield in die functie toezicht op de internationale activiteiten bij de meer dan 140 vestigingen wereldwijd. Hij was daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het programma van de Wereldbank, dat een actieve portefeuille beslaat van meer dan 304 miljard US dollar aan leningen, subsidies, kredieten en fondsen, maar ook voor een jaarlijks programma voor leningen en financiële steun van gemiddeld zo’n 70 miljard US dollar per jaar.

Als MDO hield hij toezicht op de enorme toename aan financiële steun, met name tijdens de coronapandemie en andere wereldwijde crisissen zoals klimaatverandering. Uiteindelijk ging het daarbij om een bedrag van zo’n 225 miljard US dollar. Tijdens deze periode verdubbelde de financiële steun voor klimaatverandering naar 29 miljard US dollar en verdrievoudigde de steun voor de gezondheidszorg naar 9 miljard US dollar en de kwetsbaarheid-gerelateerde financiële steun naar 16 miljard US dollar. 

Axel van Trotsenburg heeft uitgebreide ervaring met regionale activiteiten en financiën, waarbij hij gebruik maakt van zijn ervaring als de langstdienende bestuurder van de Wereldbank op het niveau van MD/Vice President, met twee termijnen in het Finance Complex en twee bij Operations.  In het jaar voordat hij MDO werd, is hij als Vice President tevens op verschillende momenten waarnemend CFO en waarnemend CEO van de Wereldbank geweest.

Axel van Trotsenburg beschikt over uitgebreide ervaring met de mobilisatie van financiële middelen voor ontwikkelingsdoelen.  Van 2016 tot 2019 was hij als Vice President for Development Finance verantwoordelijk voor de aanvulling van middelen en het beheer van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association – IDA), de grootste bron van concessionele financiering voor de armste landen ter wereld.  Hij is een groot voorvechter van de IDA. Hij leidde de onderhandelingen tijdens IDA16 en IDA18en was voorzitter van IDA20. In totaal is hier een recordbedrag van 293 US dollar gemobiliseerd voor armen over de hele wereld, waaronder: 93 miljard USD dollar bij IDA20, 75 miljard US dollar in 2016 bij IDA18 en 50 miljard US dollar in 2010 bij IDA16.

Onder zijn leiding heeft de IDA voor de eerste keer het kapitaal verhoogd door bijdragen van donoren samen te voegen met interne middelen en middelen die waren aangetrokken door schuldmarkten. Tegelijkertijd zijn de activiteiten in Afrika toegenomen, welke momenteel neerkomen op ongeveer 70 procent van de totale IDA-steun, een toename van 15% ten opzichte van 2000.

Axel van Trotsenburg heeft ook toezicht gehouden op de ondernemingsfinanciering van de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hij gaf mede leiding aan de inspanningen van de World Bank Group voor een kapitaalverhoging. Dit heeft ertoe geleid dat de aandeelhouders in april 2018 een transformatief pakket goedkeurden, waaronder een verhoging van het kapitaal van de IBRD met 60 miljard US dollar. Tevens was hij tweemaal medevoorzitter bij de onderhandelingen over aanvulling van middelen voor de Global Environment Facility, de GEF5 en de GEF7, en was hij verantwoordelijk voor de beheerd trustfondsportefeuille met een waarde van enkele miljarden dollars. 

Naast zijn ervaring in het financieel beheer van de Wereldbank, heeft Axel van Trotsenburg ruime ervaring met activiteiten in landen en met regionale programma's. In 2019 was hij Vice President voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Daarvoor was hij van 2013 tot 2016 Vice President voor de regio Oost-Azië en de Stille Oceaan. Van juli 2007 tot juli 2009 bekleedde hij de functie van Country Director voor Colombia en Mexico en van 2002 tot juli 2007 de functie van Country Director voor Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay.  Ook is hij werkzaam geweest als senior econoom voor Ivoorkust en econoom voor Guatemala.

Axel van Trotsenburg was een senior manager en architect van het Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, het grootste en breedste schuldverlichtingsprogramma voor arme landen. In deze functie was hij samen met zijn IMF-tegenhangers verantwoordelijk voor de opzet van het kader voor schuldverlichting en de realisatie van schuldverlichtingspakketten ter waarde van rond de 30 miljard dollar voor 20 landen.

In 1988 is hij bij de Wereldbank begonnen als Young Professional. Daarvoor werkte hij bij de OESO in Parijs. Hij heeft een masterdiploma en doctorstitel in de economie en een masterdiploma in internationale zaken. Hij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.

«
»