របាយការណ៏

ការរៀបចំទីក្រុង អាចលើកកម្ពស់គុណភាពនៃជីវិតនិងឱកាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោក

Image
របាយការណ៍

កម្ពុជានៅតែមានកំណើនរឹងមាំ និងបោះជំហានឈានឡើងក្នុងខ្សែសង្វាក់តមៃ្លវិស័យកម្មន្តសាលយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោក។

Image

អ្នកជំនាញ

លោកស្រី អេឡែន ហ្គោលស្ទីន

នាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ានម៉ា

អ៊ីហ្គូណា ដូបា្រចា

អ៊ីហ្គូណា ដូបា្រចា ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចំាកម្ពុជា អាស៊ី​បូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិក

មីហ្គែល អេឌូអាដូ សាន់ឆេស ម៉ាទីន

សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់

មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ Arrow

សូម​បន្ត​ទំនាក់​ទំនង

News & Events

Api
Api

លម្អិត

image

ការអប់រំកុមារតូចនៅកម្ពុជា

កម្ពុជាមានសាលាមតេ្តយ្យជាង ១៤០០ខ្នង គ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ដែលជួយដល់កុមារអាយុពី ៣ទៅ៥ឆ្នាំ បានចូលរៀន។

image

ដំណើរនៃវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជា

កម្ពុជាមានការវិវត្តខ្លាំងក្នុងការថែទាំសុខភាព ដោយអត្រាស្លាប់របស់ម្តាយ និងកុមារបានថយចុះយ៉ាងច្រើន។ តាមរយៈមូលនិធិសមធម៌ ប្រជាជនេជាង៣លាននាក់ បានទទួលប្រយោជន៏ពីមូលនិធិនេះ។

image

ក្តីសុបិន្តក្លាយជាការពិតសម្រាប់កសិករក្រីក្រដែលគ្មានដី

ប្រជាពលរដ្ឋ២៥០គ្រួសារទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី។ សម្រាប់កសិករក្រីក្រដូចអ្នកស្រី កុយ ធឿន ក្តីសុបិនរបស់គាត់ បានក្លាយជាការពិត ។

image

ការអានសៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើង

ការងើបចេញពីអស្ថេរភាពផ្នែកនយោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ កម្ពុជា បានកែលម្អធនធានផ្នែកភាសា ជាពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់កម្រិតទាប។

សូម​បន្ត​ទំនាក់​ទំនង

ជាវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង


ធ្វើការជាមួយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ​កម្ពុជា​

ធនធានបន្ថែម

ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស

ប្រចាំនៅកម្ពុជា
ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា អគារ​ Exchange Square ជាន់ទី១០ លេខ​១៩-២០ ផ្លូវលេខ១០៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ​​ភ្នំពេញ​
ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥(០)២៣​ ២៦១៣០០
ទូរសារ:+៨៥៥(0)២៣ ២៦១ ៣0១
cambodia@worldbank.org
វ៉ាស៊ីនតោន
១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣ ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩
eastasiapacific@worldbank.org