Skip to Main Navigation

ผู้เชี่ยวชาญ

The World Bank

ผู้อำนวยการประจำประเทศบรูไนดารุซาลาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และไทย

The World Bank

ผู้จัดการประจำประเทศไทย

The World Bank

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก

ติดตามเรา

ข่าวและกิจกรรม

เรื่องราวใหม่ๆ

กิจกรรมล่าสุด

เรื่องเชิงลึก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ

สำนักงานประจำประเทศไทย
ชั้น 30 อาคารสยามเทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-686-8300
สำนักงานใหญ่
1818 ถนนเอชเอ็นดับเบิลยู กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
+1-202-473-4709