Skip to Main Navigation
Api
Api

Các chuyên gia

Carolyn Turk

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Stefanie Stallmeister

Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Jacques Morisset

Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Xem tất cả các chuyên gia Arrow

Kết nối với chúng tôi

Tin tức và Sự kiện

Api
Api

Chuyên đề

Nguy cơ thảm họa 21 Tháng 10 Năm 2020

Tăng cường Khả năng Chống chịu: Phát triển Khu vực Ven biển Việt Nam – Cơ...

Tăng cường Khả năng Chống chịu: Phát triển Khu vực Ven biển Việt Nam – Cơ hội và Rủi ro Thiên tai

30 Tháng 7 Năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Công nghệ Đột phá Giúp Giải Quyết các Thách thức Quản ...

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ đột phá để giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các thông tin bản đồ quy hoạch đất đai

6 Tháng 6 Năm 2019

Hướng tới một hệ thống nước có tính thích ứng, sạch và an toàn

Ở Việt Nam, nước là một tài sản quý báu của quốc gia. Phần lớn những chuyển mình nổi bật của Việt Nam gần đây dựa trên sự phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên nước được cho là dồi dào của mình.

6 Tháng 2 Năm 2019

Chăm sóc bờ biển Việt Nam: Khả năng phục hồi tốt hơn, sinh kế tốt hơn

Chăm sóc bờ biển Việt Nam: Khả năng phục hồi tốt hơn, sinh kế tốt hơn

5 Tháng 2 Năm 2019

Xu hướng toàn cầu trong giáo dục đại học có ý nghĩa gì đối với Việt Nam

Xu hướng toàn cầu trong giáo dục đại học có ý nghĩa gì đối với Việt Nam

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký để nhận bản tin điện tử

Thông tin thêm