Skip to Main Navigation

Featured

BLOGS

Blog Loading
  Xem tất cả các blog View All Blogs

  Các chuyên gia

  The World Bank

  Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào

  The World Bank

  Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương

  The World Bank

  Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý chương trình Tăng trưởng công bằng, Tài chính, và Thể chế

  Kết nối với chúng tôi

  Tin tức và Sự kiện

  Chuyên đề

  Thông tin thêm

  Liên hệ văn phòng quốc gia

  Hà Nội, +84.2439346600
  Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.
  Washington, +1 202-473-4709
  1818 H Street NW, Washington, DC 20433