Skip to Main Navigation

Featured

Các chuyên gia

The World Bank

Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương

The World Bank

Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý chương trình Tăng trưởng công bằng, Tài chính, và Thể chế

Kết nối với chúng tôi

Tin tức và Sự kiện

Chuyên đề

Thông tin thêm

Liên hệ văn phòng quốc gia

Hà Nội, +84.2439346600
Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.
Washington, +1 202-473-4709
1818 H Street NW, Washington, DC 20433