Skip to Main Navigation

Kathleen A. Whimp

Kathleen A. Whimp

Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương

Kathy Whimp đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trên cương vị này, bà sẽ tham gia vào việc phát triển và thực hiện có chất lượng chương trình hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Kathy có hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển, trong đó có hơn 25 năm làm việc ở Đông Á và Thái Bình Dương. Bà đã từng làm việc tại khu vực Đông Phi, Tây Phi và Nam Á, ở Kenya và Indonesia. Nhiệm vụ gần đây nhất của bà là Giám đốc Điều hành Hoạt động Dự án ở Nigeria. Kathy có bằng tốt nghiệp và sau đại học về luật của Đại học Adelaide.