Skip to Main Navigation

ទស្សនៈទូទៅ

នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ជាង​ពីរ​ទសវត្សរ៍កន្លងទៅ ប្រទេសកម្ពុជាមាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូររីកចម្រើន​​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់ ដោយ​ឈាន​ទៅទទួល​​បាន​ឋានៈជា​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​ទាប​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ហើយមានប្រាថ្នា​ថា​នឹង​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​នូវ​ឋានៈជា​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​ខ្ពស់​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០។ ដោយ​មាន​វិស័យ​នាំ​ចេញ​សម្លៀកបំពាក់​និង​ទេសចរណ៍​ជា​អ្នក​នាំមុខ សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​កម្ពុជា​រក្សា​បាន​កំណើន​ជា​មធ្យម​ ៨ភាគរយក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ រវាង​ឆ្នាំ​១៩៩៨ និង​ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​ដាក់​ប្រទេស​នេះ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​​សេដ្ឋកិច្ចមាន​កំណើនលឿន​​ជាង​គេនៅ​លើ​ពិភពលោក។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទសកមុពជកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនូវករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ្ឋ -១៩ ដែលបានធ្វើឱ្យការស្តារសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវ ជាពិសេសវិស័យសេវាកម្ម សំណង និងអចលនទ្រព្យ។ ការព្យាករណ៍កំណើនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ឥឡូវត្រូវបានកែសម្រួលមកនៅត្រឹម ២,២ភាគរយវិញ ទោះបីជាការនាំចេញមានភាពរឹងមាំគាំទ្រដោយលក្ខខណ្ឌតម្រូវការខាងក្រៅល្អ។ ទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជានៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្ពស់ ហើយហានិភ័យសំដៅទៅរការធ្លាក់ចុះ។ ទោះបីការចាក់វ៉ាក់សាំងមានវឌ្ឍនភាពជឿនលឿនក៏ដោយ ហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងដែលអូសបន្លាយ និងការរាំងស្ទះបន្តនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ ដោយសារការឆ្លង និងស្លាប់បន្តមានចំនួនច្រើន។

យោងតាមការស្ទង់មតិគ្រួសារ HFPS ការងារ និងប្រាក់ចំណូលមិនត្រូវបានស្តារឱ្យដល់កម្រិតមុនជំងឺរាតត្បាតទេ សូម្បីតែមុនពេលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវិដ១៩ចុងក្រោយនេះក៏ដោយ។ ប្រហែល ៦៩ភាគរយនៃអ្នករកប្រាក់ចំណូលចម្បងរបស់គ្រួសារមានការងារធ្វើនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ គឺ ១៣ពិន្ទុភាគរយទាបជាងកម្រិតមុនជំងឺរាតត្បាត។ ប្រហែល៤៥ ភាគរយនៃគ្រួសារបន្តបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១។ ការរំខានដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិធានការរិតត្បិត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគបង្កឱ្យបាត់បង់ការងារ ឬការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ។ ការបិទសាលារៀនបានប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំ ចាប់តាំងពីងចុងខេមីនា ឆ្នាំ២០២១ ជាពិសេសសម្រាប់សិស្យក្រីក្រដែលមានលទ្ធភាពតិចតួច ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។

វិស័យអប់រំ និង​សុខាភិបាល នៅតែជា​បញ្ហា​ប្រឈម​សំខាន់​ និង​អាទិភាពនៃ​ការ​​អភវិឌ្ឍ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

កម្ពុជា​បានធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​រីកចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​នៅ​ក្នុង​ការ​ខិត​ខំ​កែលម្អ​សុខភាព​មាតា និង​ទារក ការ​អភិវឌ្ឍក្មេង​តូច និង​ការអប់រំ​នៅកម្រិត​បឋមសិក្សា​នៅ​តាម​ទីជនបទ។ អត្រា​ស្លាប់​របស់​មាតា​ក្នុង​រាល់​កំណើត​រស់​ ១០០០០០កំណើត បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ពីចំនួន ៤៧២​នាក់​ក្នុងឆ្នាំ​២០០៥ មក​នៅ​ត្រឹម​១៧០នាក់ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ អត្រា​ស្លាប់​របស់​កុមារ​អាយុ​ក្រោម​ប្រាំឆ្នាំ​ក្នុង​រាល់​កំណើតរស់ ១០០០កំណើត​ បាន​ថយពី​៨៣នាក់ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥ មក​នៅ​ត្រឹម​៣៥នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤។ អត្រា​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក៏​ធ្លាក់ចុះដែរ គឺពីចំនួន​ ៦៦នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥ មក​នៅ​ត្រឹម​២៨នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤ ក្នុង​រាល់​កំណើត​រស់​ ១០០០កំណើត។

ទោះបីជាលទ្ធផល​ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល​និង​អប់​រំ​ឃើញ​ថា​មាន​វឌ្ឍនភាពពិតមែន ប៉ុន្តែសូចនាកររបស់​មូលធន​មនុស្ស​នៅ​តែមាន​ភាព​យឺតយ៉ាវ​នៅឡើយធៀបនឹងប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបដូចគ្នា។ ជាក់​ស្តែង ទារកម្នាក់​ដែលកើត​ថ្ងៃនេះ​នឹង​មាន​ផលិត​ភាព​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​បំផុត​បាន​ត្រឹម​តែ​៤៩ភាគរយ​ទេ​នៅ​ពេល​ដែលគេធំពេញវ័យ នោះ​ប្រសិន​បើ​គេ​ទទួល​បាន​ការ​អប់​រំ​ពេញលេញ មាន​សុខភាពល្អ និង​បរិភោគអាហារមាន​អាហារូបត្ថម្ភត្រឹម​ត្រូវ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​កុមារភាព។ កុមារមួយនាក់​ក្នុង​ចំណោម​បីនាក់​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម​ប្រាំឆ្នាំ​មាន​ជំងឺក្រិន ហើយ​មាន​តែ​៣៦​ភាគរយប៉ុណ្ណោះនៃកុមារ​អាយុពីបីទៅប្រាំឆ្នាំ​ ដែល​ចូលរៀន​កម្រិត​មត្តេយ្យសាលា។

ខណៈដែល​អត្រា​រៀនចប់​កម្រិត​បឋមសិក្សា​បាន​កើន​ពី៨២ភាគរយក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៧ ដល់​៩៧ភាគរយក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ក៏ពិតមែន អត្រា​រៀនចប់​កម្រិត​មធ្យមសិក្សា​ចំណេះទូទៅ​​មាន​ត្រឹម​តែ​ ៥៧​ភាគរយ​ទេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ ដែល​ជា​អត្រា​មួយ​ទាប​ជាង​អត្រា​មធ្យម​សម្រាប់​បណ្តា​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​ទាប​ទៅទៀត។ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២០មានប្រជាជនចំនួន ១៥%នៃ​ចំនួន​ប្រជាជនកម្ពុជា (ស្មើ​ ២,៥លាននាក់) គ្មាន​លទ្ធភាពទទួល​បាន​ទឹក​ស្អាតនៅឡើយទេ ហើយ​២៣% (ស្មើ​ ៣,៨លាននាក់) ក៏​គ្មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​សេវាបង្គន់​អនាម័យដែរ។

ហេតុនេះ ការ​កែទម្រង់​សំខាន់​ៗគឺ​ជា​ភាពចាំបាច់ដើម្បីឱ្យ​កម្ពុជា​អាច​រក្សា​បាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ជួយដល់​ជន​ក្រីក្រ លើកស្ទួយ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​របស់​ប្រទេស គ្រប់​គ្រង​សម្បត្តិ​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ​ឱ្យ​មាន​ចីរភាព និង​កែលម្អឱ្យ​កាន់​តែប្រសើរឡើង​នូវ​​គុណភាពនិង​លទ្ធភាពរបស់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​​ទទួល​បានសេវាសាធារណៈ។ ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែបន្ត​ជួប​ការ​ខ្វះ​ខាតខ្លាំង​​ក្នុងផ្នែក​​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប៉ុន្តែនឹង​ទទួល​បានអត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​វិញ​ពីការ​តភ្ជាប់​បណ្តាញ​គមនាគមន៍​កាន់​តែទូលំទូលាយ​ជាងមុន អាស្រ័យហេតុនេះការ​វិនិយោគ​ទៅលើ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅ​ទីជនបទ​និង​ទីប្រជុំជន គឺ​ជា​រឿងមួយ​សំខាន់​ខ្លាំងណាស់។ ការ​បន្ត​ធ្វើ​ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​មានការ​លើកស្ទួយ​សហគ្រិនភាពឱ្យ​ពង្រីកការ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ និង​កសាងជំនាញ​ថ្មីៗ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង​ភាពចំាំបាច់​របស់​ទីផ្សារ​ពលកម្មថ្មី​ដែលកំពុង​លេច​មុខ​ឡើង។ ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ដែល​មានគណនេយ្យភាព​និង​ដែល​រហ័សរហួន​ ក៏​ជា​រឿង​មួយ​ទៀត​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំងដែរ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅនឹង​សេចក្តី​ត្រូវ​ការ​របស់​ពលរដ្ឋ​ និង​របស់​វិស័យ​ឯកជន​ ដែល​មាន​ការ​វិវត្ត​ឥតឈប់ឈរ។ ​គុណភាព​របស់​មូលធន​មនុស្ស​កាន់​តែ​មាន​សារៈសំខាន់​បំផុត​លើស​អ្វីៗទាំងអស់ ដើម្បីកម្ពុជា​​ឈាន​ទៅ​សម្រេច​គោលដៅ​ប្រកបដោយមហិច្ឆតា​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការប្រែ​ក្លាយ​ប្រទេសឱ្យ​ទៅ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​មាន​ចំណូល​មធ្យម​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០។

 

ទិន្នន័យថ្មី​បំផុត: 13 តុលា 2021

Image

ចំនួនប្រជាជនក្រីក្រទទួលបានសេវាសុខភាពពីមូលនិធិសមធម៌សុខភាព។ (ភាសាអង់គ្លេស)

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA
Image
សំណុំរូបភាព
រូបភាពបន្ថែមទៀត

លម្អិត

ធនធានបន្ថែម

ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស

ប្រចាំនៅកម្ពុជា
ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា អគារ​ Exchange Square ជាន់ទី១០ លេខ​១៩-២០ ផ្លូវលេខ១០៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ​​ភ្នំពេញ​
ទូរស័ព្ទ:+៨៥៥(០)២៣​ ២៦១៣០០
ទូរសារ:+៨៥៥(0)២៣ ២៦១ ៣0១
វ៉ាស៊ីនតោន
១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣ ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩