Skip to Main Navigation

Axel van Trotsenburg


In deze rol, die hij op 1 oktober 2019 op zich nam, houdt de heer Van Trotsenburg toezicht op het operationele programma van de Bank, en zorgt hij ervoor dat het leveringsmodel van de Bank blijft voldoen aan de behoeften van de doellanden.  Hij verwerft ook steun en mobiliseert financiële middelen binnen de internationale gemeenschap voor inspanningen om lage- en middeninkomenslanden te kunnen bijstaan.

De heer Van Trotsenburg beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van regionale activiteiten en financiën, waarbij hij gebruik maakt van zijn ervaring als de langst dienende Vice President van de Bank, met twee dienstverbanden in het Finance Complex en twee in Operations. Hij bezit zowel de Nederlandse als de Oostenrijkse nationaliteit en was waarnemend CEO van de Wereldbank van 2 tot en met 30 september 2019 en heeft als Vice President van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gediend sinds februari 2019. In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor de betrekkingen met 31 landen in de regio. Daarnaast hield hij toezicht op een portefeuille van lopende projecten, technische assistentie en subsidies ter waarde van ruim 30 miljard US dollar.

Van 2016 tot januari 2019 was de heer Van Trotsenburg Vice President van de Wereldbank voor ontwikkelingsfinanciering (Development Finance - DFi). Hier hield hij toezicht op de strategische mobilisatie van middelen en was hij verantwoordelijk voor de aanvulling en het beheer van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association – IDA), de grootste bron van concessionele financiering voor de armste landen ter wereld. Hij heeft de beleidsonderhandelingen en het proces geleid voor twee IDA-kredieten, die samen een recordbedrag van 125 miljard US dollar mobiliseerden — 50 miljard US dollar in 2010 voor IDA16 en 75 miljard US dollar in 2016 voor IDA18. Onder zijn leiderschap heeft de IDA voor de eerste keer zijn kapitaal verhoogd door bijdragen van donoren samen te voegen met interne middelen en middelen die waren aangetrokken door schuldmarkten.

In zijn rol bij de DFi hield de heer van Trotsenburg ook toezicht op de ondernemingsfinanciering van de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Hij was medeverantwoordelijk voor de inspanningen van de World Bank Group voor het verkrijgen van een kapitaalverhoging, hetgeen ertoe leidde dat de aandeelhouders in april 2018 een transformatief pakket goedkeurden, waaronder een verhoging van het IBRD-kapitaal met 60 miljard US dollar. Tevens was hij medeverantwoordelijk voor de aanvullingsonderhandelingen voor het Global Environment Facility (GEF), die in april 2018 succesvol werden afgesloten, en had hij de verantwoordelijkheid voor de portefeuille van een beheerd fonds van miljarden dollars.


Behalve zijn ervaring in het beheer van de financiën van de Wereldbank, heeft de heer van Trotsenburg ruime ervaring in landenoperaties en het beheer van regionale programma's, waaronder in Afrika. Voor zijn functie als Vice President van DFi, was hij van 2013 tot 2016 werkzaam als Vice President voor de regio Oost-Azië en de Stille Oceaan. Van 2009 tot 2013 was hij werkzaam als vicepresident voor Concessional Finance en wereldwijde partnerschappen.

Van juli 2007 tot juli 2009 was de heer van Trotsenburg Country Director voor Colombia en Mexico, en van 2002 tot juli 2007 was hij Country Director voor Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay. Van 1996 tot 2001 was hij de Senior Manager van het Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, het grootste en meest uitgebreide schuldverlichtingsprogramma voor arme landen. In deze hoedanigheid was hij samen met zijn IMF-tegenhangers verantwoordelijk voor het ontwerp van het kader voor schuldverlichting en de levering van schuldverlichtingspakketten van ongeveer 30 miljard dollar voor 20 landen. Aan het begin van zijn carrière bij de Bank werkte hij als senior econoom voor Ivoorkust en econoom voor Guatemala.

Voorafgaand aan zijn werk bij de Wereldbank, werkte de heer van Trotsenburg bij de OECD in Parijs. Hij heeft een masterdiploma en doctorstitel in economie en een masterdiploma in internationale zaken. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

«
»