Etkinlikler
SOE Conference: Ankara, 2014
Konferans: Kamu Sermayeli Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri
10 Haziran 2014 SalıAnkara, Türkiye


Bu konferans, aralarında Hazine Müsteşarlığı ve Enerji Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin ve Türkiye’deki kamu sermayeli şirketlerin temsilcilerinin de yer aldığı 200’den fazla katılımcıyı bir araya getirmiştir. Konferansta, ülkede KİT yönetişim reformu ile ilgili çok çeşitli konular tartışılmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası’nın 10 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da ortaklaşa düzenlediği Kamu Sermayeli Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri konulu konferans Türkiye’deki kamu kurumları ile kamu sermayeli şirketlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı yaptığı açılış konuşmasında kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim  alanında reform çağrısında bulunurken,  Dünya Bankası Kurumsal Yönetim Program Yöneticisi Sunita Kikeri KİT yönetimi alanındaki küresel eğilimleri sundu. Türkiye’de enerji, ulaştırma, tarım sektöründeki kamu kurumlarının ve KİT’lerin temsilcileri ülkede KİT’ler ile ilgili yasal ve kurumsal çerçevenin mevcut durumu ve zorlukları hakkındaki görüşleri dinleme imkanına sahip oldular.

Finlandiya, Malezya, Avustralya, Singapur ve Pakistan gibi bazı ülkelerden konferansa katılan değerli konuklar ve konuşmacılar, KİT yönetişimi alanındaki iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri paylaştılar.

                                        Toplantı Programı (PDF).

Image

 • Image
  Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı açılış konuşmalarında Kamu Sermayeli İşletmeler konusundaki reform ihtiyacına değindi.
 • Image
  Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Martin Raiser da toplantıda bir konuşma yaptı.
 • Image
  Kurumsal Yönetişim Enstitüsü Direktörü Fuad Azim Hashimi Pakistan daki Yönetişim Reformlarından bahsetti.
 • Image
  Toplantıda, katılımcılar Kamu Sermayeli İşletmeler konusunda tecrübelerini paylaştılar.