Skip to Main Navigation

КОВИД-19 (коронавируст цар тахал)-ын эсрэг хариу арга хэмжээ

Хөгжиж буй орнуудын санхүүжилт, мэдлэгийн хамгийн том эх үүсвэрийн нэг болох Дэлхийн Банк Групп (ДБГ) нь улс орнуудад цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээг бэхжүүлэхэд туслах арга хэмжээнүүдийг өргөн хүрээнд, түргэн шуурхай авч ажиллаж байна. Бид өвчний тандалт судалгааг өргөжүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, арга хэмжээг сайжруулах, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад үйл ажиллагаагаа тасралтгүй үргэлжлүүлэх, ажлын байрыг хадгалан үлдэхэд дэмжлэг үзүүлж байна. Ирэх 15 сарын хугацаанд Дэлхийн Банк Групп улс орнуудын ядуу, эмзэг бүлгийн иргэдийг хамгаалах, бизнесүүдийг дэмжих, эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжихэд зориулан 160 тэрбум ам.доллар хүртэлх санхүүжилтийг дайчлах бөгөөд үүнээс 50 тэрбум долларыг ОУХА-ийн шинэ нөөцөөс буцалтгүй тусламж эсвэл нэн хөнгөлттэй зээлийн нөхцлөөр гаргана.

Монгол улсад КОВИД-19 цар тахлын улмаас үүсч буй сорилт бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд Дэлхийн Банк нь Засгийн газартай нягт хамтран ажиллаж байна.

Cүүлийн үеийн мэдээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Нэмэлт мэдээлэл

Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас

Утас: +(976) 7007 8200
Дэлхийн Банкны Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Сөүлийн гудамж - 4, M-Си-Эс Плаза, 5-р давхар
+1 202-473-4709
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.