Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Видео 2020.6.11

Дэлхийн Банк – Монгол Улсын түншлэл

Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь үйл ажиллагааны талаар товч мэдээллийг энэхүү видеоноос үзнэ үү.