Skip to Main Navigation
Видео2020.6.11

Дэлхийн Банк – Монгол Улсын түншлэл

Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь үйл ажиллагааны талаар товч мэдээллийг энэхүү видеоноос үзнэ үү.