Събития
Как България и другите страни от региона работят за по-добра защита на потребителите на финансови услуги
Как България и другите страни от региона работят за по-добра защита на потребителите на финансови услуги
10-11 юни 2014„София Хотел Балкан“, пл. „Св. Неделя“ № 5, София, България


Преди няколко години България си постави амбициозната цел да повиши защитата на потребителите на финансови услуги, както и финансовата грамотност на населението. Какъв е постигнатият напредък и какъв е опитът на други страни като Холандия, Португалия и Полша? Комисията за финансов надзор съвместно със Световната банка организират в София регионална конференция, на която отговори на тези въпроси ще дадат високопоставени служители, длъжностни лица и експерти от регулаторните институции на Холандия, Македония, Ирландия, Италия, Полша, Армения и Португалия.

10 юни

 

 

09.00 - 09.30

Регистрация

 

09.30 - 10.20

Официално откриване:

Г-н Пламен Орешарски – министър-председател на Република България

Г-н Невен Мимица- Европейски комисар, отговарящ за политиката за защита на потребителите

Г-жа Даниела Бобева – вицепремиер по икономическото развитие

Г-н Стоян Мавродиев – председател на Комисията за финансов надзор

Г-н Самюъл Мунзеле - водещ специалист по финанси, Световна банка

Г-н Лорен Дегабриел – ръководител на управление „Инвестиции & отчетност“, Европейски орган за ценни книжа и пазари

 

10.20 - 11.00

Първи панел: Съответствие и надзор – предизвикателство пред надзорните органи

Говорители: г-н Теодор Кнокелкорен, Надзор на финансовите пазари, Холандия; г-н Михал Крушка, заместник-директор на отдел „Анализи и международно сътрудничество“, Финансово-надзорна институция на Полша;

 

11.00 - 11.15

Въпроси и отговори

 

11.15 - 11.30

Кафе - пауза

 

11.30 - 12.30

Втори панел: Отговорно кредитиране и консултиране на дълг

от вропейска перспектива

Говорители: г-н Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на банките в България (АББ); г-жа Мария Лусия Лейтао, ръководител на отдел „Надзор на банковата дейност“, Централна банка на Португалия;

г-н Бернард Шеридан, Централна банка на Ирландия

 

12.30 - 12.45

Въпроси и отговори

12.45 - 14.00

Обяд

 

14.00 - 14.40

 

 

 

 

 

 

14.40 - 15.00

 

15.00 - 16.00

Трети панел: Финансови иновации и технологии, както и въздействието им върху защитата на потребителите – постигане на баланс между регулация и иновация

Говорители: г-жа Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на Комисията за финансов надзор; г-жа Робин Симпсън, „Международен потребител“; г-н Рикардо Басо, Централна банка на Италия

 

Въпроси и отговори

 

Четвърти панел: Подходи за извънсъдебно решаване на спорове в развитите и развиващите се икономики на ЕС

Говорители: г-н Дейвид Томас, Световна банка; г-н Димитър Койчев, директор „Международно сътрудничество“, Комисия за финансов надзор; г-жа Хрануш Агаян, медиатор финансови системи, Армения

 

16.00 - 16.20

Въпроси и отговори

 

16.20 - 16.30

Край на първи ден

* Модератор за 10 юни: д-р Евгени Евгениев, Развитие на частния сектор, Световна банка

 

11 юни

 

09.00 – 9.30

Регистрация

09.30 - 10.10

Първи панел: Застраховане на влоговете и последици за защитата на потребителите на финансови услуги

Говорители: г-н Йержи Пруски, председател на Банков гаранционен фонд на Полша; г-н Росен Николов, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)

 

10.10 - 10.30

Въпроси и отговори

 

10.30 - 10.40

Кафе - пауза

 

10.40 - 11.40

Втори панел: Повишаване на финансовата компетентност на гражданите

Говорители: г-н Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор; г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор, Джуниър Ачийвмънт България; г-н Шон Мънди, Световна банка

 

11.40 – 12.00

Въпроси и отговори

 

12.00 – 12.20

Закриване на конференцията: г-жа Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие; г-н Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор, и г-н Самюел Мунцеле Маймбо, водещ специалист, Финансов сектор, Световна банка

 

 

 

* Модератор за 11 юни: г-н Владимир Савов, член на Комисията за


финансов надзор

 • Г-н Пламен Орешарски

  министър-председател на Република България
 • Г-н Невен Мимица

  Европейски комисар, отговарящ за политиката за защита на потребителите
 • Г-жа Даниела Бобева

  вицепремиер по икономическото развитие
 • Г-н Стоян Мавродиев

  председател на Комисията за финансов надзор
 • Г-н Самюъл Мунзеле

  водещ специалист по финанси, Световна банка
 • Г-н Лорен Дегабриел

  ръководител на управление „Инвестиции & отчетност“, Европейски орган за ценни книжа и пазари
 • Г-н Теодор Кокелкорен

  Надзор на финансовите пазари, Холандия
 • Г-н Михал Крушка

  Заместник-директор на отдел „Анализи и международно сътрудничество“, Финансово-надзорна институция на Полша
 • Г-н Левон Хампарцумян

  Председател на Асоциацията на българските банки
 • Г-жа Мария Лусия Лейтао

  Ръководител на отдел „Надзор на банковата дейност“, Централна банка на Португалия
 • Г-н Бърнард Шеридан

  Централна банка на Ирландия
 • Г-жа Ралица Агайн-Гури

  Заместник-председател на Комисията за финансов надзор
 • Г-н Робин Симпсън

  „Международен потребител“
 • Г-н Рикардо Басо

  Централна банка на Италия
 • Г-н Дейвид Томас

  Световна банка
 • Г-н Димитър Койчев

  Директор „Международно сътрудничество“, Комисия за финансов надзор
 • Г-жа Хрануш Агаян

  Медиатор финансови системи, Армения
 • Г-н Йержи Пруски

  Председател на Банков гаранционен фонд на Полша
 • Г-н Росен Николов

  Председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
 • Г-н Владимир Савов

  Член на Комисията за финансов надзор
 • Г-жа Милена Стойчева

  Изпълнителен директор, Джуниър Ачийвмънт България
 • Г-н Шон Мънди

  Световна банка