Việt Nam: Tin tức & Góc nhìn

Api

Api

Api
Các chuyên gia

Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Achim Fock

Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Xem tất cả các chuyên gia »