Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:

Việt Nam: Tin tức & Góc nhìn

TÂM ĐIỂM
Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sameer Goyal
Điều phối viên về Lĩnh vực Tài chính và Phát triển Khu vực Tư nhân