Trang này bằng:

VIDEO

  • Việt Nam: Thu nhập nông dân tăng lên nhờ nuôi lợn
Cuộc sống của một gia đình nghèo ở Việt Nam đã thay đổi tích cực nhờ nuôi lợn. Họ nằm trong số 50.000 hộ nghèo có thể sẽ được hưởng lợi từ một dự án giảm nghèo ở Việt Nam.