Skip to Main Navigation
Video26 Tháng 5 Năm 2016

Quan hệ đối tác vững mạnh vì TP. HCM xanh, cạnh tranh và đảm bảo ích lợi cho mọi người

Với nguồn tài trợ và kho tri thức của mình, Ngân hàng Thế giới đã giúp thành phố làm sạch các dòng kênh vốn bị ô nhiễm nặng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp, cải thiện tình hình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho người dân và giúp đưa một số chính sách phát triển vào cuộc sống.