Skip to Main Navigation
Video29 Tháng 6 Năm 2016

Việt Nam: Chuyển lên khu vực cao hơn để có cuộc sống tốt hơn

Trong dự án Thủy điện Trung Sơn, khoảng 2.000 người dân đã được di chuyển đến vùng đất cao hơn và đã có đường nhựa, nước sạch, điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, lớp học và các trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt hơn.