Đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam một cách bền vững

13 Tháng 1 Năm 2016

Dự án Thủy điện Trung Sơn được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm 1.055 GWh vào lưới điện quốc gia của Việt Nam. Dự án cũng xây dựng đường, tạo việc làm, cung cấp các dịch vụ cơ bản cho hơn 2.000 người dân sống ở khu vực dự án.