Skip to Main Navigation
Video16 Tháng 6 Năm 2016

Trẻ Điếc ở Việt Nam theo đuổi ước mơ thông qua ngôn ngữ ký hiệu

Các em bé Điếc ở Việt Nam chia sẻ mơ ước trở thành giáo viên, bác sỹ, họa sỹ. Học ngôn ngữ ký hiệu từ những năm đầu đời giúp trẻ phát triển khả năng tối đa để theo đuổi ước mơ của mình.