Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:
DỰ ÁN
BÁO CÁO
CÁC KHOẢN VAY
Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*
*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA
DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
SƠ ĐỒ DỰ ÁN

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
KHO ẢNH
Chuyên đề
Ngành vận tải cạnh tranh hơn và dịch vụ kho vận hiệu quả hơn sẽ tạo chuyển biến tích cực lên năng suất và năng lực cạnh tranh, theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới.
Y tế
Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới đánh giá việc triển khai bảo hiểm y tế và khuyến nghị lộ trình để bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam
Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”
Nghèo đói
Nông dân ở các tỉnh miền núi Việt Nam tham gia nhóm đồng sở thích, cùng nhau sản xuất và tăng thu nhập đáng kể.
Vietnam: Before and after World Bank-supported projects
Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ