Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.
vietnam@worldbank.org

Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433
eastasiapacific@worldbank.org

Trang này bằng:
DỰ ÁN

Sử dụng phương pháp tiếp thị xã hội, các đồng đẳng viên thuộc một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đã bán bao cao su thông qua các kênh phi truyền thống như nhà nghỉ và các địa điểm giải trí nơi thường diễn ra các hoạt động tình dục . Đọc thêm »

BÁO CÁO

Ngành vận tải cạnh tranh hơn và dịch vụ kho vận hiệu quả hơn sẽ tạo chuyển biến tích cực lên năng suất và năng lực cạnh tranh, theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới. Đọc thêm »

CÁC KHOẢN VAY

Việt Nam: Các khoản cam kết theo năm tài khóa (đơn vị: triệu đô la)*

*Các khoản tín dụng bao gồm các cam kết IBRD và IDA

DỮ LIỆU VỀ QUỐC GIA
Dữ liệu từ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
Bản đồ dự án

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
Chuyên đề
Trẻ em ca hát tại một trường mẫu giáo công ở Việt Nam
Chiến lược mới hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, tính bền vững môi trường và khả năng tiếp cận với cơ hội.
chống tham nhũng
Chống tham nhũng
Nghiên cứu đưa ra bằng chứng về bản chất của tham nhũng, nhận diện yếu tố cản trở hoạt động chống tham nhũng và cung cấp thông tin phục vụ nỗ lực chống tham nhũng.
Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.
Nghèo
Nông dân ở các tỉnh miền núi Việt Nam tham gia nhóm đồng sở thích, cùng nhau sản xuất và tăng thu nhập đáng kể.
Vietnam: Before and after World Bank-supported projects
Mô hình phát triển của Việt Nam giúp hàng triệu người thoát nghèo và cải thiện đời sống người dân. Một số kết quả đạt được nhờ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ