Skip to Main Navigation

Để dịch vụ thúc đẩy phát triển: Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tháng 10/2023

TÌM HIỂU NỘI DUNG BÁO CÁO

Hầu hết các nền kinh tế đang phát triển của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (ĐÁ-TBD), ngoại trừ một số quốc đảo Thái Bình Dương, đã phục hồi sau hàng loạt các sú sốc liên tục kể từ năm 2020 và đang tiếp tục tăng trưởng mặc dù với tốc độ chậm hơn. Kết quả kinh tế của khu vực được định hình bởi các diễn biến cả trong nước và bên ngoài. 

Đọc phần này của báo cáo:

Trên máy tính | Trên di động

Tăng trưởng của khu vực cao hơn tăng trưởng dự báo cho các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi khác, nhưng thấp hơn so với các dự báo trước đó. Dù tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến giảm, nhưng tăng trưởng của các quốc gia còn lại trong khu vực sẽ tăng nhẹ lên trong năm 2024. 

Đọc phần này của báo cáo:

Trên máy tính | Trên di động

Trong thời gian tới, với tầm nhìn trung và dài hạn, phát triển các lĩnh vực dịch vụ là trọng tâm phát triển chung của khu vực ĐÁ-TBD. Tăng trưởng kinh tế cao ở khu vực Đông Á trong những thập kỷ qua thường được cho là nhờ vào các lĩnh vực chế tạo chế biến, tuy các lĩnh vực dịch vụ đang đóng vai trò ngày càng lớn, nhưng thường chưa được chú trọng đúng mức để được coi là động lực chính cho tăng trưởng và tạo việc làm trong toàn bộ nền kinh tế.

Đọc phần này của báo cáo:

Trên máy tính | Trên di động

Các vấn đề chính sách được tìm hiểu trong các báo cáo cập nhật tình hình kinh tế gần đây

Những báo cáo cập nhật trước đó đã tập trung vào nhiều vấn đề chính sách khác, bao gồm:

Tiêm vác-xin để kiềm chế COVID-19;
(2) Chính sách tài khóa để trợ giúp, phục hồi và tăng trưởng;
(3) Chính sách khí hậu để tái thiết tốt hơn;
(4) Kiềm chế thông minh COVID-19, đặc biệt thông qua các can thiệp không dùng thuốc như xét nghiệm - truy vết - cách ly;
(5) Trường học thông minh để ngăn ngừa tổn thất vốn nhân lực, nhất là với người nghèo;
(6) An sinh xã hội để giúp các hộ gia đình bình ổn chi tiết và giúp người lao động tái hòa nhập khi các quốc gia phục hồi;
(7) Hỗ trợ cho doanh nghiệp để ngăn ngừa tình trạng phát sản, thất nghiệp, mà không ảnh hưởng đến phân bổ lao động và nguồn lực theo cách đảm bảo hiệu suất;
(8) Các chính sách cho lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ về trợ giúp và phục hồi mà không làm suy giảm ổn định tài chính;
(9) Cải cách thương mại, nhất là các lĩnh vực dịch vụ vẫn còn bị bảo hộ - tài chính, vận tải, truyền thông - nhằm nâng cao năng suất doanh nghiệp tránh áp lực phải bảo hộ các lĩnh vực khác, đồng thời trang bị cho người dân để khai thác cơ hội của công nghệ số đang nổi lên khi đại dịch tiến triển nhanh chóng;
(10) Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và đảm bảo phát triển bao trùm nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng; 
(11) Các chính sách nhằm khuyến khích áp dụng và lan tỏa công nghệ; và
(12) Các chính sách nhằm xử lý những méo mó mới và cũ trong các lĩnh vực lương thực thực phẩm, nhiên liệu và tài chính.
(13) Các chính sách nhằm đối mặt với những thách thức lớn về phi toàn cầu hóa, già hóa và biến đổi khí hậu