Skip to Main Navigation
Statement 5. јун 2020.

Нове анализе Светске банке оцењују утицај ковида-19 на фискалну политику и финансијски, приватни и спољнотрговински сектор на Западном Балкану

Вашингтон, 5. јуна 2020. – Објављена је нова серија аналитичких белешки Светске банке у којима се разматра утицај ковида-19 на фискалну политику, финансијски сектор, спољнотрговински сектор и приватни сектор на Западном Балкану.

Ове белешке употпуњују недавно представљено 17. издање Редовног економског извештаја (РЕР) за Западни Балкан и белешке за појединачне земље које га прате – објављене 29. априла и 29. маја – и у њима се указује на пројектовани макроекономски утицај ковида-19 на Западни Балкан. У овој последњој групи аналитичких белешки сагледавају се појединачне секторске теме – фискалне, финансијске и спољнотрговинске политике и утицај кризе на приватни сектор утврђен на основу налаза анкете предузећа – које су од пресудног значаја за одговарајући краткорочни и средњорочни одговор јавних политика на ефекте ковида-19.

Најновије белешке су:

Комплетирано 17. издање РЕР-а за Западни Балкан сада пружа увид у читаву слику о утицају пандемије ковида-19 на Западни Балкан и даје савете о могућностима за израду одговарајућих макроекономских, социјалних и секторских политика у региону у циљу одговора на ову кризу на кратак и средњи рок.

Сви извештаји су доступни на адреси: https://www.worldbank.org/eca/wbrer


Контакт

Вашингтон
Ким Смитис
ksmithies@worldbank.org
Београд
Весна Костић
vkostic@worldbank.org
Api
Api