Skip to Main Navigation
Statement 5 juni 2020

Nove bilješke Svjetske banke ispituju uticaj COVID-19 na fiskalnu politiku i finansijski, privatni i vanjski sektor na Zapadnom Balkanu

Washington, 5. juni 2020. – Objavljena je nova serija bilješki Svjetske banke, koje sagledavaju uticaj COVID-19 na fiskalnu politiku, finansijski sektor, vanjski sektor i privatni sektor na Zapadnom Balkanu.

Ovim bilješkama je kompletiran nedavno objavljeni Redovni ekonomski izvještaj za Zapadni Balkan (RER) #17 i prateće Bilješke za zemlje – objavljeni 29. aprila i 29. maja – a daju projekcije makroekonomskih uticaja COVID-19 na Zapadni Balkan. Ova završna grupa bilješki naglašava specifične teme za pojedine sektore – politike fiskalnog, finansijskog i vanjskog sektora i uticaj na privatni sektor, kako ga vide firme – što je od kritičnog značaja za adekvatan srednjoročni odgovor politike na uticaje COVID-19.   

Posljednje bilješke uključuju:

Kompletni RER #17 za Zapadni Balkan sada prikazuje cjelokupnu sliku uticaja pandemije COVID-19 na Zapadni Balkan i daje preporuke kako na adekvatan način dizajnirati opcije odgovora makro, socijalne i sektorski specifičnih politika u regiji u kratkoročnom i srednjoročnom periodu. 

Svi izvještaji se mogu preuzeti putem linka: https://www.worldbank.org/eca/wbrer


Api
Api