COMUNICAT DE PRESĂ

Raportarea financiară de calitate – un catalizator pentru creștere

27 aprilie 2016


Image

VIENA, 27 aprilie 2016 – Miniștri ai finanțelor, reprezentanți de rang înalt ai guvernelor și reprezentanți ai comunităților de afaceri, profesionale și academice din Europa și Asia Centrală, de rând cu experți din principalele organizații internaționale s-au adunat la Viena pentru Conferința ministerială bianuală organizată de Centrul pentru reforma raportării financiare (CFRR)* al Băncii Mondiale.

Tema principală a conferinței a fost impactul pe care raportarea financiară de calitate îl are asupra catalizării creșterii investițiilor și economiilor. Salutând circa 250 delegați la conferință prin intermediul unui mesaj video, Hans Jörg Schelling, Ministrul Finanțelor al Austriei a reiterat susținerea agendei de către Austria: „Nouă ne pasă de un mediu favorabil pentru creștere și stabilitate în țările noastre vecine. Sistemele solide de raportare financiară corporativă contribuie la creșterea sectorului privat, dezvoltarea piețelor financiare și prin urmare stabilitatea financiară”.

În cadrul unei discuții panel la nivel înalt, Miniștrii Finanțelor din Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Serbia au discutat modul în care raportarea financiară de calitate înaltă poate acționa drept catalizator pentru sporirea certitudinii, transparenței și încrederii, ceea ce la rândul său creează un mediu care duce la creștere economică, crearea locurilor de muncă și dezvoltare în întreaga regiune.

Subliniind importanța creării oportunităților de creștere și investiții în Europa, Katarína Mathernová, Director general adjunct, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene a declarat: „Rapoartele financiare și sistemele de raportare fiabile ușurează luarea deciziilor pentru investitori și permit o formulare mai bună a politicii publice. Comisia Europeană dorește să sprijine dezvoltarea unor sisteme moderne de raportare financiară în țările sale partener pentru a contribui la stimularea și promovarea competitivității și creșterii lor”.

Cyril Muller, Vice-președinte regional pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială le-a spus participanților că infrastructura pieței financiare și de capital care este aliniată la acquis-ul comunitar al UE poate permite un comerț și investiții de capital mai ușoare și poate reduce barierele dintre țări. „Profunzimea piețelor de capital asigură un mediu durabil pentru gestionarea și controlarea riscurilor. Cu condiția unui angajament continuu, informația financiară are capacitatea de a se dezvolta chiar și mai departe în calitate de un instrument valoros și important, care contribuie la creștere în întreaga regiune”,a declarat Muller.

Evenimentul a oferit un forum unic pentru diverși utilizatori ai informației financiare pentru discutarea exemplelor de succes, dar și a lucrului care urmează a fi făcut pentru a îmbunătăți calitatea, fiabilitatea și disponibilitatea informației financiare. Participanții au discutat de asemenea rolul reformei contabilității publice în promovarea transparenței și responsabilizării guvernelor, gestionarea riscurilor fiscale și creșterea inclusivă.

„Banca Mondială se bucură că a făcut investiția, împreună cu alți parteneri importanți, pentru a crea CFRR care urmărește să acorde o atenție deosebită calității informației financiare și susținerii țărilor în consolidarea încrederii prin intermediul ameliorării transparenței entităților de interes public”, a declarat Samia Msadek, Directorul practicii, Practica globală pentru guvernare a Băncii Mondiale în fața Conferinței în cuvintele sale de încheiere. „Deși mai este de lucru, realizările din ultimii ani confirmă angajamentul puternic al factorilor de decizie de a acționa anticipativ pentru a obține stabilitate financiară și piețe de capital care funcționează bine”.

Pe lângă Conferință au mai avut loc două evenimente. Primul, un Atelier de lucru pentru funcționari de rang înalt, a întrunit reprezentanți din Europa Centrală, de Sud-Est și Est pentru a discuta progresul reformelor și lecțiile învățate în domeniul raportării financiare. Ei au explorat de asemenea importante subiecte transversale și au examinat impactul raportării financiare asupra dezvoltării economice. În cadrul atelierului de lucru, Veronica Vragaleva, Viceministru al Finanțelor, Republica Moldova a declarat: „Deși în ultimii ani am reușit să îmbunătățim semnificativ cadrul legal în domeniul contabilității și auditului, implementarea a fost împiedicată de constrângeri în materie de capacități și resurse. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere cu UE reînnoiește eforturile noastre și prevede elaborarea unor legi noi cu privire la contabilitate și audit. Suntem angajați pe deplin să îmbunătățim cadrul nostru de raportare financiară și în special să apelăm la sprijinul valoros acordat de Banca Mondială”.

Pe 28 aprilie, al doilea eveniment, Forumul organizațiilor profesionale de contabilitate va aduna peste 20 reprezentanți naționali pentru a discuta modul în care profesia poate contribui la creșterea economică.

-------------------------------------------------------------

*Evenimentele au fost organizate drept parte a două programe subregionale:

  • Calea spre Europa: Program de reformă a contabilității și fortificare instituțională (UE-REPARIS) este realizat în parteneriat cu Uniunea Europeană și Mecanismul pentru inovație și dezvoltarea întreprinderilor în Balcanii de Vest (WB EDIF).
  • Programul de consolidare a auditului și raportării în țările Parteneriatului Estic (STAREP) este implementat în parteneriat cu Ministerul Finanțelor al Austriei, Agenția pentru Dezvoltare a Austriei, Uniunea Europeană, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Elveției și Ministerul Finanțelor al Luxemburgului.

-------------------------------------------------------------

 

Contacte media
În Viena
Reinhard Haslinger
tel : +43 (1) 2170-711
rhaslinger@worldbank.org
În Washington
Elena Karaban
tel : +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org
În Chișinău
Elena Prodan
tel : +373 (22) 262 262
eprodan@worldbank.org

COMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2016/ECA/126

Api
Api

Welcome