Image

ดร. ลารส์ ซอนเดอร์การ์ด

หัวหน้ากลุ่มงานด้านความยากจนและการพัฒนามนุษย์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ดร. ลารส์ ซอนเดอร์การ์ดจากประเทศเดนมาร์กดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานด้านความยากจนและพัฒนามนุษย์ ณ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยโดยรับผิดชอบงานในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และ เมียนมาร์ ดร.ลารส์จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคในขณะที่งานของเขาที่ธนาคารส่วนใหญ่เน้นไปในด้านการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดร. ลารส์มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐในด้านการศึกษา 

นอกจากนี้ ดร. ลารส์ยังเป็นผู้เขียนคนแรกของรายงานติดตามเศรษฐกิจไทยในช่วงปีพ.ศ. 2541-2542 ซึ่งในขณะนั้นเขาได้ทำงานที่ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษา หลังจากจบภารกิจในไทยแล้ว ดร.ลารส์ได้กลับไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ หลังจบการศึกษาแล้ว เขาทำงานที่ธนาคารกลางของยุโรป เป็นเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2546-2547) ดร.ลารส์ได้กลับมาทำงานที่ธนาคารโลกอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ผ่านโครงการ Yong Professional Program โดยมีประสบการณ์ทำงานในภูมิภาคแอฟริกา ยุโรป และเอเชียกลาง ปัจจุบันเขาประจำอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.ลารส์มีผลงานวิจัยและร่วมทำวิจัยหลายเรื่อง ผลงานล่าสุดได้แก่ รายงานแนวทางการวิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

ดร. ลารส์จบการศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ และจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์

Contact
โทร: +66 2 686 8300
thailand@worldbank.org

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • การศึกษา

Welcome