Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 5 septembrie 2018

Pentru creşterea economică din Europa şi Asia Centrală sunt necesare şi alte legături, nu numai cele comerciale, se afirmă într-un raport al Băncii Mondiale

WASHINGTON DC, 5 septembrie 2018 – Conectivitatea internaţională susţinută cu relaţii comerciale, investiţii, migraţie, comunicaţii şi transport este de o importanţă critică pentru dezvoltarea economică din Europa şi Asia Centrală. Toate aceste canale de cooperare se completează reciproc pentru a ajuta societăţile comerciale să-şi sporească gradul de productivitate prin transferul de cunoştinţe şi tehnologii,, se afirmă într-un raport al Băncii Mondiale, intitulat Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and Central Asia (Conexiuni vitale. Promovarea creşterii economice şi a rezilienţei în Europa şi Asia Centrală).Raportul analizează impactul diferitelor tipuri de conectivitate asupra creşterii, pentru a ajuta factorii de decizie  să maximizeze beneficiile economice ale acestor conexiuni în Europa şi Asia Centrală.

„Raportul demonstrează că o mai bună conectivitate economică duce la propagarea cunoştinţelor şi la creşterea mai rapidă a veniturilor în toate societăţile, dar mai ales pentru cei 40 la sută din populaţia cu venituri mai mici a unei ţări,” a declarat dl. Hans Timmer, Economist-şef al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală.

Acest nou raport al Băncii Mondiale măsoară conectivitatea prin crearea unui nou indicator, Indicele Conectivităţii Multidimensionale (Multidimensional Connectivity - MDC), care combină mai multe canale de conectare la nivel internaţional, inclusiv: comerţul, investiţiile străine directe, migraţia, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)  şi conexiunile de transport. În raportul citat se mai arată că cele mai bine conectate subregiuni din Europa şi Asia Centrală sunt cele din Europa occidentală, urmate de cele din nordul, centrul şi sudul Europei. Balcanii de Vest, Asia Centrală şi zona din sudul Caucazului prezintă cele mai scăzute niveluri de conectivitate generală.

De asemenea, raportul mai evidenţiază şi faptul că beneficiile acestor conexiuni sunt interdependente şi subliniază câştigurile  oferite diverselor state prin transferuri de cunoştinţe care sunt implicite lanţurilor de aprovizionare regionale, precum şi cunoştinţele care rezultă în mod inerent din experienţa dobândită prin activităţi practice („learning by doing”), care nu se transmite cu uşurinţă cu ajutorul cărţilor şi a unor tipare de soluţii.

În Europa, multe politici au sprijinit diferitele  forme de conectivitate care au dus la dezvoltarea unor lanţuri de aprovizionare puternice şi au deschis calea spre o mai mare productivitate şi creştere. În Asia Centrală, acolo unde conectivitatea rămâne la cote modeste, investiţiile şi politicile dedicate îmbunătăţirii relaţiilor comerciale, infrastructurii, şi integrării contribuie la intensificarea conexiunilor existente în regiune şi dincolo de limitele acesteia.

Indicele Conectivităţii Multidimensionale sugerează că conectivitatea contribuie la aproape 50% din creşterea reală a PIB-ului din Europa şi Asia Centrală, iar cei 40 la sută din populaţia cu cele mai mici venituri înregistrând o creştere de 1%.

„O mai bună integrare internaţională facilitează transferul de tehnologii şi idei între ţări, societăţi comerciale şi oameni, ceea ce  este esenţial pentru stimularea creşterii pe termen lung şi a prosperităţii partajate,” a declarat dl. David Gould, Economist Principal al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală şi autor principal al raportului citat. „Mai mult decât atât, ca şi în situaţia reţelelor sociale, menţinerea unor legături cu state bine conectate generează mai multă cunoaştere şi aduce mai multă tehnologie, decât conexiunile cu parteneri izolaţi.“

În raport se constată că o conectivitate mai bună expune ţările din regiune riscului unor şocuri economice. Cu toate acestea, prin furnizarea unor surse alternative de cerere și finanțare externă, conexiunile diversificate pot reduce aceste riscuri și pot ajuta țările să gestioneze șocurile interne și externe.

Raportul subliniază faptul că multe ţări din regiune şi-au îmbunătăţit conectivitatea şi s-au dezvoltat din punct de vedere economic, în ultimii 25 de ani. Cu toate acestea, beneficiile economice ale conectivităţii cu ajutorul transferurilor de cunoştinţe şi tehnologie nu sunt întotdeauna evidente, spre deosebire de provocările incertitudinilor economice. Recunoscând provocările, precum și explicând oportunitățile potențiale de conectivitate mai mare prin diferite canale, raportul Critical Connections îi poate ajuta pe decidenţii politici să pună bazele consolidării conexiunilor importante în deceniile următoare.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2019/ECA/9

Contact

La Washington
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
La Bruxelles
Oliver Joy
ojoy@worldbank.org
Api
Api