Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 5 септември, 2018

Свързаността в Европа и Централна Азия – важна за икономическия растеж освен търговията, казва Световната банка

Вашингтон, 5 септември 2018 г. - Международната свързаност чрез търговия, инвестиции, миграция, комуникации и транспорт е от решаващо значение за икономическото развитие на регион Европа и Централна Азия. Всички тези връзки работят заедно, за да помогнат на фирмите да повишат производителността си чрез трансфер на знания и технологии, се казва в новия доклад на Световната банка, озаглавен Критични връзки: насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в Европа и Централна Азия. Докладът анализира въздействието на различните видове свързаност върху растежа, за да помогне на създаващите политики да увеличат максимално икономическите ползи от тези връзки в региона на Европа и Централна Азия.

"Докладът показва, че по-добрата икономическа свързаност води до разпространението на знания и до по-висок ръст на доходите в обществото, и това важи с още по-голяма сила за най-бедните 40 на сто от населението ", казва Ханс Тимер, главен икономист в Световната банка за регион Европа и Централна Азия.

Новият доклад на Световната банка измерва свързаността чрез създаването на нов показател -  индекс за многоизмерна свързаност (ИМС), който комбинира няколко канала за международни връзки, сред които: търговия, преки чуждестранни инвестиции, миграция, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и транспортни връзки. Според доклада най-добре свързаните региони в Европа и Централна Азия са: Западна Европа, следвана от Северна, Централна и Южна Европа. Западните Балкани, Централна Азия и Южен Кавказ имат най-ниските нива на обща свързаност.

Докладът показва също, че ползите от тези връзки се надграждат взаимно, като се обръща внимание на тези, които са придобити от страните чрез косвени трансфери на знания при регионални вериги за доставка и последващото практическо знание при "учене чрез правене", което не се предава лесно от книги или учебници.

В Европа много политики подкрепят различните форми на свързаност, които са довели до развитието на силни вериги за доставка и са отворили вратите за по-голяма производителност и растеж. В Централна Азия, докато свързаността остава на ниско ниво, инвестициите и политиките за подобряване на търговията, инфраструктурата и интеграцията водят до по-добра свързаност в региона и извън него.

Индексът за многоизмерна свързаност подсказва, че свързаността допринася за почти половин процент от годишния растеж на реалния БВП на Европа и Централна Азия, като за 40-те на сто от хората с най-ниски доходи се наблюдава нарастване с около 1%.

"Увеличаването на международната интеграция улеснява трансфера на технологии и идеи между страните, фирмите и хората, което е от съществено значение за стимулирането на растежа в дългосрочен план и споделения просперитет " казва Дейвид Гулд, водещ икономист в Световната банка за Европа и Централна Азия и основен автор на доклада. "Освен това, също като при социалните мрежи, да си обвързан с държави с добри връзки носи повече знания и технологии, отколкото това да си свързан с изолирани партньори."

В доклада се констатира, че нарастването на свързаността също излага страните в региона на риск от икономически сътресения. Въпреки това чрез осигуряване на алтернативни източници на външно търсене и финансиране, разнообразните връзки могат да намалят тези рискове и да помогнат на страните да управляват както вътрешни, така и външни шокове.

Издледването подчертава, че много страни в региона са изградили по-голяма свързаност, допринасяйки за по-бърз икономически напредък през последните двадесет и пет години. Въпреки това, икономическите ползи от свързаността чрез знания и трансфер на технологии не винаги са очевидни, докато опасностите от икономическа несигурност са видими. Разпознавайки предизвикателствата, както и определяйки потенциалните възможности за по-голяма свързаност чрез различни канали, докладът Критични връзки може да помогне на създаващите политики в изграждането на основите за задълбочаване на интеграцията в следващите десетилетия.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2019/ECA/9

Контакт

Washington
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
Brussels
Oliver Joy
ojoy@worldbank.org
Api
Api