Skip to Main Navigation
BASIN BÜLTENİ 5 Eylül 2018

Dünya Bankası: Avrupa ve Orta Asya’da Ekonomik Büyüme için Ticaretin Ötesinde Bağlantılar Büyük Önem Taşıyor

WASHINGTON DC, 5 Eylül 2018 – Dünya Bankası tarafından yeni yayınlanan Kritik Bağlantılar: Avrupa ve Orta Asya’da Ekonomik Büyüme ve Dayanıklılığı Sağlamak başlıklı rapora göre, Avrupa ve Orta Asya’da ekonomik kalkınma için ticaret, yatırım, göç, iletişim ve taşımacılık yoluyla sağlanan uluslararası bağlantı olanakları kritik önem taşıyor. Bu bağlantılar birlikte işleyerek şirketlerin bilgi ve teknoloji transferi yoluyla daha üretken hale gelmelerine yardımcı oluyor. Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde politika yapıcıların  bu bağlantıların ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla farklı bağlantı türlerinin büyüme üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Hans Timmer rapor ile ilgili olarak  şunları belirtti: “Bu rapor daha fazla ekonomik bağlantının bilginin yayılmasına ve özellikle gelir dağılımının en alt yüzde 40’lık diliminde yer alanlar için olmak üzere toplumların gelirlerinin yükselmesine yardımcı olduğunu göstermektedir”.

Dünya Bankası’nın bu yeni raporu, ticaret, doğrudan yabancı yatırım, göç, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ve taşımacılık bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli uluslararası bağlantı kanallarını bir araya getiren Çok Boyutlu Bağlantılar (MDC) endeksi isimli yeni bir gösterge oluşturarak bağlantı olanaklarını ölçmektedir. Rapora göre, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bağlantı olanaklarının en iyi olduğu alt bölgeler Batı Avrupa, Kuzey, Orta ve Güney Avrupa’dır. genel olarak bağlantı olanaklarının en düşük düzeyde olduğu alt bölgeler ise Batı Balkanlar, Orta Asya ve Güney Kafkasya olarak tespit edilmiştir.

Rapor ayrıca bu bağlantıların faydalarının birbirine bağlı olduğunu da göstermekte ve bölgesel tedarik zincirlerinde gizli bilgi transferleri yoluyla ülkelere sunulan kazanımları vurgulayarak kitaplar veya basılı yayınlar ile kolaylıkla aktarılamayacak olan “yaparak öğrenmeden” kaynaklı uygulamalı bilgi aktarımının öneminin altını çizmektedir.

Avrupa’da uygulanan çok çeşitli politikalar, güçlü tedarik zincirlerinin gelişimini sağlayarak daha fazla üretkenlik ve büyümenin kapılarını açan çeşitli bağlantı türlerini desteklemiştir. Orta Asya’da, bağlantı olanakları nispeten daha düşük seviyede olsa da, ticareti, altyapıyı ve entegrasyonu geliştirmeye yönelik yatırımlar ve politikalar bölge genelinde ve bölgenin ötesinde bağlantıların artmasını sağlamaktadır.

Çok Boyutlu Bağlantılar (MDC) endeksi, bağlantı olanaklarının Avrupa ve Orta Asya bölgesinde  yıllık reel GSYH artışının neredeyse yarısına katkıda bulunduğunu, gelir dağılımının en alt yüzde 40’lık diliminin bu sayede yaklaşık yüzde 1’lik bir artış gördüğünü ortaya koymaktadır.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti ve raporun başyazarı David Gould’un bu konudaki görüşleri ise şöyle: “Artan uluslararası entegrasyon, uzun vadeli büyümeyi ve paylaşılan refahı arttırmak için temel önem taşıyan ülkeler, şirketler ve insanlar arasında teknoloji ve fikir transferini kolaylaştırmaktadır. Öte yandan, sosyal ağlarda olduğu gibi, bağlantı olanakları iyi olan ülkelere bağlı olmak izole ülkelere bağlı olmaktan daha fazla bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamaktadır.”

Rapor, artan bağlantıların aynı zamanda bölgedeki ülkeleri ekonomik şok risklerine de maruz bıraktığını ortaya koymaktadır. Ancak, çeşitlendirilmiş bağlantılar, dış talep ve finansman için alternatif kaynaklar sunarak bu riskleri azaltabilir ve ülkelerin hem iç hem de dış şokları yönetmelerine yardımcı olabilir.

Rapor, bölgedeki birçok ülkenin son 25 yıllık dönemde daha fazla bağlantı olanakları oluşturarak ekonomik kalkınmayı arttırdıklarını göstermektedir. Ancak, bağlantıların bilgi ve teknoloji transferi yoluyla sağladıkları ekonomik faydalar her zaman açık bir şekilde görülmemekle birlikte, ekonomik belirsizlik zorlukları açık bir şekilde kendini göstermektedir. Bu zorluklar dikkate alındığında ve çeşitli kanallar yoluyla daha fazla bağlantının sunduğu potansiyel fırsatlar ortaya konulduğunda, Kritik Bağlantılar raporu politika yapıcıların önümüzdeki yıllarda önemli bağlantıların derinleştirilmenin temellerini atmalarına yardımcı olacaktır.


BASIN BÜLTENİ NO: 2019/ECA/9

İletişim

Washington
John Mackedon
jmackedon@worldbank.org
Brüksel
Oliver Joy
ojoy@worldbank.org
Api
Api