Skip to Main Navigation
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 5. септембар 2018.

Повезаност, и то не само трговинска, од пресудне је важности за привредни раст у Европи и централној Азији

Београд, 5. септембар 2018. – Међународна повезаност кроз трговину, улагања, миграције, комуникације и саобраћај пресудна је за привредни развој Европе и централне Азије. Те везе својим заједничким деловањем помажу предузећима да повећају продуктивност кроз пренос знања и технологија, истиче се у новом извештају Светске банке под насловом Кључне везе: промоција привредног раста и отпорности у Европи и централној  Азији.

У извештају се разматра утицај различитих врста повезаности на привредни раст како би се креаторима јавних политика помогло да омогуће што веће користи за привреду од тих веза на целом простору Европе и централне Азије.

Када се посматра централна позиција која омогућава користи од главних коридорских праваца, Србија спада међу првих пет најцентралнијих земаља у Европи и централној Азији у смислу смањења времена потребног за транспорт робе контејнерима, док је Македонија међу првих пет земаља по смањењу трошкова потребних за контејнерски транспорт. Да ли ће се трговци фокусирати на трошкове или на време зависи од неколико фактора међу којима су конкретан производ, ланац вредности или услуга који се превозе.

Овај извештај показује да већа привредна повезаност доводи до ширења знања и снажнијег раста дохотка за друштво у целини, а нарочито за оне који се налазе у доњих 40 посто по висини прихода”, напомиње Ханс Тимер, главни економиста Светске банке за Европу и централну Азију.

У новом извештају Светске банке повезаност се мери увођењем новог показатеља – индекса мултидимензионалне повезаности (енг. MDC Index) – који обухвата више облика међународних веза као што су трговина, директна страна улагања, миграције, информационе и комуникационе технологије (ИКТ) и саобраћајне везе. Према извештају, најбоље повезани подрегиони су Западна Европа, затим Северна, Средња и Јужна Европа. Насупрот томе, Западни Балкан, Централна Азија и Јужни Кавказ бележе најниже нивое укупне повезаности.

Извештај показује и како се користи од тих веза надограђују једна на другу, и наглашавају могућности које се земљама пружају кроз пренос знања која се подразумевају уз регионалне ланце снабдевања, као и знања која се као саставни део тих веза стичу практичним искуством и „учењем кроз рад“, а теже се преносе путем књига или упутстава.

У Европи су многим јавним политикама подржани разни облици повезаности који су довели до развоја снажних ланаца снабдевања и отворили врата већој продуктивности и привредном расту. У Централној Азији, упркос још увек скромној повезаности, улагања и јавне политике окренуте унапређивању трговине, инфраструктуре и интеграција доводе до јачања веза у читавом региону, па и шире.

Индекс МЦД указује на то да удео повезаности у годишњем расту реалног БДП-а на целом простору Европе и централне Азије износи готово пола процента, с тим да се за четрдесет посто оних који остварују најнижа примања тај допринос пење до приближно један посто.

“Јаче међународне интеграције олакшавају пренос технологија и идеја међу земљама, предузећима и људима, што је пресудно за поспешивање дугорочног раста и заједничког напретка”, истиче Дејвид Гулд, водећи економиста Светске банке за Европу и централну Азију и главни аутор извештаја. “Штавише, баш као и код друштвених мрежа, повезаност са добро повезаним земљама доноси више знања и технологије него повезаност са изолованим партнерима.”

У извештају се такође закључује како већа повезаност излаже земље региона ризику од економских шокова. Ипак, обезbеђивањем алтернативних извора спољне потражње и финансирања, разноврсност веза може да умањи те ризике и да помогне земљама да се носе како са унутрашњим, тако и са спољашњим шоковима.

У извештају се истиче да су многе земље региона унапредиле повезаност, и оствариле у протеклих двадесет и пет година напредак у привредном развоју. Међутим, економске користи од повезаности кроз пренос знања и технологије нису увек очигледне, док изазови повезани са привредном неизвесношћу обично јесу. Уважавањем тих изазова, као и јасним указивањем на потенцијалне могућности које доносе разни облици боље повезаности, извештај Кључне везе може да помогне креаторима јавних политика у градњи темеља за продубљивање важних веза у деценијама које су пред нама.


Саопштење бр.: 2019/ECA/9

Контакт

Вашингтон
Џон Мекедон
jmackedon@worldbank.org
Брисел
Оливер Џој
ojoy@worldbank.org
Api
Api