Skip to Main Navigation

România - Prezentare generală

România

2021

Populație, milioane

19,2

PIB, miliarde USD la cursul actual

284.9

PIB pe cap de locuitor, USD la cursul actual

14,872.2

Speranța de viață la naștere, anib

74.4

România a atins o creștere și un nivel de prosperitate impresionante în ultimele două decenii. Cu toate acestea, șocurile induse de pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina au scos în evidență vulnerabilități structurale din economie. Printre acestea se numără sărăcia persistentă și disparitățile în ceea ce privește oportunitățile economice între regiuni și între zonele urbane și cele rurale, rigiditățile structurale ale piețelor bunurilor și forței de muncă, deficiențele politicii fiscale și constrângerile instituționale semnificative care împiedică utilizarea eficientă a resurselor.

Economia României a avut rezultate mai bune decât preconizate în prima jumătate a anului 2022, înregistrând o creștere a PIB-ului real de 5,7%, în ciuda unei creșteri semnificative a inflației și a incertitudinii crescute din cauza războiului din Ucraina. Deficitul bugetar a rămas ridicat în 2021, la 7,1%, și ar putea atinge un nivel apropiat de 6.6% în 2022, în contextul presiunilor fiscale persistente. Având în vedere spațiul fiscal limitat al României, absorbția maximă a fondurilor disponibile în cadrul financiar multianual al UE și Next Generation EU va fi crucială pentru o redresare durabilă.

Ultima actualizare: 12 octombrie 2022

ÎMPRUMUT

România: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Mai multe fotografii Arrow

Rămâneţi conectat

ÎN DETALIU

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Bucureşti, România 020492
Clădirea UTI, etajul 6, Strada Vasile Lascăr nr.31 / Sector 2
40 21 201 03 11
40 21 201 03 38