Skip to Main Navigation

România - Prezentare generală

România

2020

Populație, milioane

19,2

PIB, miliarde USD la cursul actual

249

PIB pe cap de locuitor, USD la cursul actual

12,968.8

Speranța de viață la naștere, anib

75.5

Banca Mondială a clasificat pentru prima dată România ca fiind o țară cu venituri ridicate, conform datelor din 2019 (venit pe cap de locuitor de 12.610 USD). Cu toate acestea, criza declanșată de pandemie a readus țara în grupul celor cu venituri medii superioare. Pe termen mediu și lung, România trebuie să abordeze constrângerile sale structurale, inclusiv deficitele duble persistente și nivelul ridicat de inegalitate, precum și fundamentul precar de creștere economică. Acest fundament este cauzat de o productivitate scăzută, precum și de provocări în ceea ce privește cantitatea și calitatea muncii, datorate, în principal, deficiențelor referitoare la calitatea și incluziunea educației, dar și lipsei unor competențe critice.

Economia României s-a contractat cu 3,9 procente în 2020, fiind una dintre cele mai scăzute contracții din Uniunea Europeană (UE), dar și-a revenit puternic la 6,5% în prima jumătate a anului 2021. Deficitul fiscal a crescut la 9,2% din PIB la sfârșitul anului 2020 și va rămâne ridicat în 2021. Având în vedere spațiul fiscal limitat al României, este crucială pentru o redresare durabilă o absorbție maximă a fondurile europene disponibile prin intermediul Cadrului Financiar Multianual al UE și al instrumentului de redresare Next Generation EU.

Ultima actualizare: 13 octombrie 2021

ÎMPRUMUT

România: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Mai multe fotografii Arrow

Rămâneţi conectat

ÎN DETALIU

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Bucureşti, România 020492
Clădirea UTI, etajul 6, Strada Vasile Lascăr nr.31 / Sector 2
40 21 201 03 11
40 21 201 03 38