Skip to Main Navigation

România - Prezentare generală

România

2023

Populație, milioane

19,1

PIB, miliarde USD, prețuri curente

343.8

PIB pe cap de locuitor, USD, prețuri curente

18,460.5

Speranța de viață la naștere, ani

 73

România a înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește performanța economică și convergența cu Uniunea Europeană (UE), dar se confruntă cu provocări în ceea ce privește promovarea unei dezvoltări mai favorabile incluziunii și mai sustenabile, atât din punct de vedere economic, cât și al mediului. Aceste provocări includ disparitățile regionale, insuficienta dezvoltare instituțională, deficitul de forță de muncă calificată, conectivitatea redusă și vulnerabilitățile la riscuri naturale și schimbări climatice. Politicile fiscale prociclice au stimulat consumul, ceea ce a generat deficite gemene ridicate și persistente.

Economia României a înregistrat o scădere a ritmului de creștere la 2,1% în 2023, influențată de o inflație mai ridicată și de o cerere externă mai scăzută. Se așteaptă o accelerare a creșterii economice în 2024, susținută de consumul privat, care beneficiază de creșterea veniturilor disponibile, și de investițiile finanțate de UE. Presiunile asupra deficitului bugetar și deficitului de cont curent vor rămâne ridicate, necesitând reforme structurale. În 2024 se așteaptă o ușoară accelerare a reducerii sărăciei, pe fondul unei creșteri economice mai robuste.

Ultima actualizare: 15 aprilie 2024

ÎMPRUMUT

România: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Mai multe fotografii Arrow

Rămâneţi conectat

ÎN DETALIU

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Bucureşti, România 020492
Clădirea UTI, etajul 6, Strada Vasile Lascăr nr.31 / Sector 2
40 21 201 03 11
40 21 201 03 38