Doing Business w Polsce: Większy nie zawsze znaczy lepszy

19 pazdziernika 2015


World Bank Group

Bydgoszcz, małe miasto oddalone o około trzy godziny jazdy od Warszawy, ma do zaoferowania uroczo odnowioną starówkę, trzy uniwersytety i najbardziej sprzyjający klimat biznesowy w Polsce. Spośród 18 polskich miast zbadanych w ramach nowego opracowania Banku Światowego, Doing Business in Poland 2015, Bydgoszcz uplasowała się na czele ogólnego rankingu. W ramach raportu analizowano cztery obszary regulacji biznesu: zakładanie firmy, uzyskiwanie zezwoleń budowlanych, rejestracja nieruchomości oraz egzekwowanie umów.

Prezydent miasta twierdzi, że to dzięki podjętym przez niego szczególnym wysiłkom, mającym na celu zatrudnienie osób otwartych na myślenie biznesowe w celu uproszczenia procesu uzyskiwania zezwoleń.

„Najważniejsze jest to, by dbać o swoich inwestorów. Nie tylko tych dużych, trzeba przyjrzeć się inwestorom, których już mamy” – mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Kilka firm prowadzi często do większej ich liczby, twierdzi prezydent. „Jeśli mamy do czynienia z małym inwestorem, często przyciąga on inne firmy; kiedy w mieście posadowi się jedna firma, ludzie pytają, czy to jest dobre miejsce do pracy, jeśli usłyszą że tak, również się sprowadzają.”

Polski oddział amerykańskiej firmy SPX został otwarty w Bydgoszczy około dziesięciu lat temu. Zajmuje się produkcją pomp i orurowania dla zakładów przetwórstwa żywności z całego świata. Fabryka SPX, położona w rozległym parku technologicznym, znajdującym się tuż za miastem, zatrudnia około 200 osób.

„Od samego początku, władze miasta były bardzo pomocne przy uzyskiwaniu zezwoleń budowlanych i zezwoleń dotyczących strefy przemysłowo-ekonomicznej, w której działamy. Otrzymaliśmy bardzo znaczne wsparcie od ośrodka technologicznego i od władz miasta” – mówi Dariusz Młodzikowski, kierownik produkcji w SPX.

Robert Piątkowski, który pracuje w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, w którym mieści się fabryka SPX, zgadza się z tą opinią. Mówi, że miasto włożyło wiele wysiłku w to, by ułatwić działanie firmom takim, jak jego.

„Bydgoszcz dysponuje wykwalifikowaną kadrą, ma młodych ludzi, atmosferę przyjazną dla biznesu – miasto pomaga, zwalnia nas z podatków od nieruchomości, włączając w to część, która była położona poza specjalną strefą ekonomiczną, naprawdę robią wiele, by nam się powiodło.”

 


" W ubiegłorocznym rankingu po raz pierwszy w historii uplasowaliśmy się powyżej średniej UE, wyprzedzając takie kraje, jak Hiszpania czy Belgia. "

Jakub Jaworowski

podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Image
Zdjęcie: Dorota Kowalska

Analitycy Banku Światowego stwierdzili, że w całej Polsce mniejsze miasta często radziły sobie lepiej niż duże.

Image
Uzyskanie zezwolenia na budowę odbywa się stosunkowo szybko i niedrogo w Polsce.
W Bydgoszczy, firmy mogą uzyskać wymagane przed rozpoczęciem budowy zezwolenia wodne, na odprowadzanie deszczówki i ścieków, w ramach jednoetapowej, łatwej procedury. Uzyskanie zezwolenia na budowę także odbywa się stosunkowo szybko i niedrogo. Również w ujęciu ogólnym, wyniki “Doing Business” dla Polski bardzo się poprawiły; to coś, za co rząd szybko bierze na siebie zasługę.

Jakub Jaworowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest zasadniczo zadowolony z tego, co widzi. „W ubiegłorocznym rankingu po raz pierwszy w historii uplasowaliśmy się powyżej średniej UE, wyprzedzając takie kraje, jak Hiszpania czy Belgia” - mówi. „Niemniej, nie trzeba chyba dodawać, że nadal istnieje wiele możliwości poprawy.”

Mimo to, jego zdaniem można zaobserwować wiele pozytywnych sygnałów. W Krakowie, sąd okręgowy rozpatruje sprawy gospodarcze w czasie krótszym niż rok – o sześć miesięcy krócej niż w sądach gdańskich czy warszawskich. Paweł Czepiel, sędzia sądu okręgowego, mówi „biorąc pod uwagę obciążenie pracą, bardzo starannie określamy daty rozpraw. Ja osobiście staram się jak najlepiej wykorzystać czas wszystkich obecnych i nie wychodzimy z sali dopóki czegoś nie osiągniemy.”

Kraków osiąga gorsze wyniki jeśli chodzi o pozostałe kryteria – mówi Michał Porębski, który otworzył tu dwa lata temu biuro nieruchomości Vistula Estate. Podoba mu się nowa, ogólnokrajowa platforma online S24, która umożliwia przedsiębiorcom rejestrowanie spółek bez aktu  notarialnego, jednak jego zdaniem w regionie krakowskim istnieją inne przeszkody biurokratyczne. „Jeśli chodzi o rejestrację firmy, można to zrobić w ciągu jednego dnia, przez Internet, ale trzeba również dopełnić wielu innych formalności. Trzeba uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP, numer statystyczny, a to wszystko zajmuje wiele czasu i nie jest proste. Zalecałbym zatrudnienie księgowego."

Jakub Słupiński prowadzi firmę PM Doradztwo Gospodarcze, niedaleko biur Vistula Estate. Mówi to samo: „Przepisy i formalności są w zasadzie takie same w całym kraju i nie są zbyt przyjazne. Mamy płatności podatkowe, płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych, czas potrzebny na rozstrzygnięcie sporu, wchodzi tu w grę wiele różnych czynników i obecnie nie są one optymalne."

Zatem, przesłanie biznesmenów dla rządu polskiego jest jasne: zmniejszenie obciążeń biurokratycznych będzie prowadziło do wzrostu produktywności. Mimo, że można obserwować wiele sygnałów postępu na poziomie lokalnym, kraj jako całość musi zrobić więcej, by ułatwić przedsiębiorcom zakładanie firm, ich regulację, budowę i eksploatację.