ARTYKUŁ SPECJALNY

Doing Business w Polsce: porównanie 18 miast

26 czerwca 2015


Image

W firmie SPX Flow Technology Poland w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Zdjęcie: Dorota Kowalska

NAJWAŻNIEJSZE WĄTKI
  • Raport Doing Business w Polsce 2015 po raz pierwszy wykracza swoim zasięgiem poza miasto stołeczne, Warszawę, aby przyjrzeć się warunkom do prowadzenia działalności gospodarczej w 18 miastach reprezentujących wszystkie 16 województw kraju.
  • W raporcie znajdziemy ocenę przepisów gospodarczych dotyczących czterech obszarów charakterystycznych dla kolejnych etapów rozwoju małej lub średniej krajowej firmy: od założenia spółki, przez uzyskiwanie pozwolenia na budowę i rejestrację przeniesienia własności nieruchomości, aż po egzekwowanie umów. W łącznym rankingu pierwsze miejsce zdobyła Bydgoszcz, miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, w północnej części kraju.
  • Ustalenia raportu mogą być dla decydentów cennym źródłem informacji na temat dobrych praktyk z terenu całego kraju, przyczyniając się do dalszej poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na szczeblu regionalnym i krajowym.

Bydgoszcz, położona na skrzyżowaniu kilku głównych szlaków tranzytowych w północnej i centralnej części kraju, to ósmy pod względem wielkości ośrodek miejski w Polsce i jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych. W ostatnich latach Bydgoszcz pozycjonuje się jako nowoczesne i funkcjonalne miasto przyjazne dla inwestorów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Te starania najwyraźniej przyniosły owoce.  

Jak wynika z nowego raportu Doing Business w Polsce 2015, Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich 18 miast uwzględnionych w tym nowym raporcie. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) stanowi pierwsze tego rodzaju opracowanie w Polsce.

Według raportu żadne z miast nie wybija się na czoło we wszystkich analizowanych kategoriach: założenie spółki jest łatwiejsze w Poznaniu; pozwolenie na budowę można łatwiej uzyskać w Bydgoszczy; przeniesienie własności nieruchomości łatwiej jest zarejestrować w Białymstoku; a spór gospodarczy można łatwiej rozstrzygnąć w Olsztynie. Mówiąc ogólnie, dobre praktyki lokalne występują w wielu analizowanych miastach – warto je rozpowszechniać na terenie całego kraju, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców i firm.
O ile mniejsze miasta, takie jak Bydgoszcz i Olsztyn – miasto plasujące się na drugim miejscu w rankingu – z reguły wypadają lepiej według wszystkich czterech kategorii, kilka dużych ośrodków miejskich wiedzie prym albo zajmuje miejsca blisko czołówki w pojedynczych obszarach. Poznań – miasto liczące ponad pół miliona mieszkańców – zajmuje pierwsze miejsce pod względem zakładania spółki. Wrocław – czwarty pod względem liczby mieszkańców ośrodek w kraju – uplasował się na czwartym miejscu w kategorii uzyskiwania pozwoleń na budowę. Idąc dalej, sąd okręgowy w Krakowie – mający na wokandzie niemal największą liczbę spraw w przeliczeniu na jednego sędziego w skali całego kraju – może się pochwalić terminem rozpatrzenia sprawy wynoszącym mniej niż rok, czyli o tydzień krótszym, niż wynosi średnia dla wszystkich 18 miast. Pracujący tam sędziowie stosują najlepsze praktyki krajowe i aktywnie zarządzają przepływem rozpatrywanych spraw.

„Raport badający warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju jest niezwykle przydatny”, stwierdziła Mamta Murthi, Dyrektor Regionalna Grupy Banku Światowego w Europie Środkowej i krajach bałtyckich.

„Wydaje się, że generalnie rzeczywiście łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą w mniejszym mieście, ale mamy też przykłady wielkich aglomeracji, które pod pewnymi względami mogą służyć innym za przykład. Jak z tego wynika, nawet duże zapotrzebowanie na usługi dla biznesu można zaspokoić w skuteczny i efektywny sposób.”

Regulacyjny „tor przeszkód” w każdym mieście wygląda inaczej i można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że polski przedsiębiorca działający w Warszawie natrafi na zupełnie inne wyzwania niż we Wrocławiu. Wynika to z różnic w funkcjonowaniu urzędów publicznych odpowiedzialnych za cztery obszary badane w raporcie, a także z rozbieżności w interpretacji ogólnokrajowych przepisów.

W odróżnieniu od globalnych edycji raportu Doing Business zawierających porównanie Warszawy do reszty świata, raport regionalny przedstawia szczegółową analizę na poziomie miast z różnych części kraju, ze wszystkich 16 województw. Taki zakres raportu ma ułatwiać wymianę najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi ośrodkami: dla przykładu, Zielona Góra (licząca niespełna 150 tysięcy  mieszkańców) będzie mogła skorzystać zarówno z doświadczeń mniejszych miast, jak i tych zebranych przez stolicę i inne większe aglomeracje uwzględnione w raporcie.  

Wymiana doświadczeń może być dla miast szansą na usprawnienie wielu obszarów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jednocześnie szansą dla Polski na awans w rankingu Doing Business. Dzięki wdrożeniu szeregu reform Polska w ostatnich latach błyskawicznie przesuwa się w kierunku czoła rankingu, awansując z 72. miejsca w 2010 roku na 32. w roku 2015.

Analiza regionalna zawarta w prezentowanym raporcie może wzmocnić ten trend dzięki dalszym usprawnieniom przepisów regulujących działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Jak można przeczytać w raporcie, gdyby jedno polskie miasto zastosowało wszystkie dobre praktyki z 18 badanych ośrodków, zajęłoby 24. miejsce w gronie 189 gospodarek świata, wyprzedzając tym samym takich regionalnych prymusów jak Francja czy Holandia.

Raport Doing Business w Polsce 2015 rzuca światło na sytuację z regionalnego punktu widzenia, przygotowując grunt pod poprawę sytuacji zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym. Zawiera nowe informacje i udoskonalone narzędzia dla decydentów podejmujących starania o to, aby Polska była krajem coraz bardziej przyjaznym dla miejscowych przedsiębiorców.

----------------------------------------

W mediach :

Doing Business Bydgoszcz i Olsztyn na czele (Rzeczpospolita)


Api
Api

Welcome