Skip to Main Navigation
BRIEF 18 czerwca 2018

Polska: Regiony Rozwijające się (Catching-Up Regions)

Image

W czerwcu 2018 r. Bank Światowy zamknął drugi etap inicjatywy, którym objęto następujące województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i lubelskie.

Image
Polska: Catching-Up Regions 2

Maj 2018

Raport podsumowujacy inicjatywe |DOWNLOAD PDF

 

 

Image
Bezpieczna zywnosc, dobry biznes na Pokarpaciu i Lubelszczyznie

DOWNLOAD PDF

Raport przedstawia rekomendacje dotyczące praktyk stosowanych przez służby odpowiedzialne za inspekcje żywności w woj. podkarpackim i lubelskim. W raporcie stwierdzono, że egzekwowanie wymogów związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych w południowo-wschodniej Polsce może być mniej uciążliwe i skuteczniejsze, jeżeli inspektoraty w pełni wdrożą najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie egzekwowania przepisów. 

Image
W kierunku lepszego planowania przestrzennego w województwach podkarpackim i świętokrzyskim

DOWNLOAD PDF

Raport zawiera omówienie wyzwań i zaleceń w obszarze poprawy planowania przestrzennego w Polsce. Dotyczy dwóch województw i trzech zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, takich jak: Miejski Obszar Funkcjonalny; planowanie w skali jednej gminy; oraz ułatwienia w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych (Kielce).

Image
Walka za smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywnosci energetycznej budynków jednorodzinnych

DOWNLOAD PDF

W raporcie znajdziemy propozycje instrumentów finansowych i mechanizmów wdrożeniowych  na rzecz termomodernizacji i wymiany niezgodnych z normami kotłów grzewczych na paliwo stałe w woj. małopolskim i śląskim. Celem raportu jest wsparcie władz lokalnych i centralnych w politycznych i programowych wysiłkach zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Image
Podkarpackie Centrum Innowacji

DOWNLOAD PDF

Raport zawiera podsumowanie działań i osiągnięć w ramach realizowanego przez Bank Światowy projektu polegającego na zaprojektowaniu i utworzeniu lokalnej platformy wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości pod nazwą Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI).

ImageWięcej informacji na temat pierwszego, zakończonego w czerwcu 2017 r. etapu inicjatywy „Catching-Up Regions” można znaleźć na stronie.

www.worldbank.org/poland/regions