publication
Polska: Regiony Rozwijające się (Catching-Up Regions)


Image

Choć Polska osiągnęła sukces w dziedzinie rozwoju gospodarczego, to wciąż wiele regionów boryka się z różnymi wyzwaniami. Dlatego też Polska została wybrana do wzięcia udziału w zainicjowanym w 2016 r. przez Komisję Europejską projekcie na rzecz regionów rozwijających się (ang. Catching-Up Regions). Raporty Banku Światowego prezentują kluczowe rezultaty tego projektu prowadzonego w Polsce.

Image
Polska: Catching-Up Regions 3

Czerwiec 2019

Raport podsumowujący inicjatywę |DOWNLOAD PDF

 

W czerwcu 2018 r. Bank Światowy zamknął drugi etap inicjatywy, którym objęto następujące województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i lubelskie.

Image
Polska: Catching-Up Regions 2

Maj 2018

Raport podsumowujący inicjatywę |DOWNLOAD PDF

 

 

Image
Bezpieczna żywność, dobry biznes na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

DOWNLOAD PDF

Raport przedstawia rekomendacje dotyczące praktyk stosowanych przez służby odpowiedzialne za inspekcje żywności w woj. podkarpackim i lubelskim. W raporcie stwierdzono, że egzekwowanie wymogów związanych z bezpieczeństwem i jakością produktów żywnościowych w południowo-wschodniej Polsce może być mniej uciążliwe i skuteczniejsze, jeżeli inspektoraty w pełni wdrożą najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie egzekwowania przepisów. 

Image
W kierunku lepszego planowania przestrzennego w województwach podkarpackim i świętokrzyskim

DOWNLOAD PDF

Raport zawiera omówienie wyzwań i zaleceń w obszarze poprawy planowania przestrzennego w Polsce. Dotyczy dwóch województw i trzech zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, takich jak: Miejski Obszar Funkcjonalny; planowanie w skali jednej gminy; oraz ułatwienia w uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych (Kielce).

Image
Walka za smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywnośći energetycznej budynków jednorodzinnych

DOWNLOAD PDF

W raporcie znajdziemy propozycje instrumentów finansowych i mechanizmów wdrożeniowych  na rzecz termomodernizacji i wymiany niezgodnych z normami kotłów grzewczych na paliwo stałe w woj. małopolskim i śląskim. Celem raportu jest wsparcie władz lokalnych i centralnych w politycznych i programowych wysiłkach zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Image
Podkarpackie Centrum Innowacji

DOWNLOAD PDF

Raport zawiera podsumowanie działań i osiągnięć w ramach realizowanego przez Bank Światowy projektu polegającego na zaprojektowaniu i utworzeniu lokalnej platformy wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości pod nazwą Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI).

Image

 

Tło

Image
W 2016 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt, którego celem było zidentyfikowanie czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Polska i Rumunia zostały pierwszymi krajami, które wzięły udział w fazie pilotażowej tej inicjatywy - województwa podkarpackie i świętokrzyskie w Polsce oraz regiony północno-zachodni i północno-wschodni w Rumunii.

Komisja Europejska oraz Bank Światowy działają wspólnie na rzecz polityki rozwoju. Często razem finansują różne projekty infrastrukturalne, jak również udzielają pomocy analitycznej krajom Unii Europejskiej i państwom nienależącym do wspólnoty. Komisja Europejska jest przekonana, że Bank Światowy zapewnia właściwą pomoc analityczną, jak również pomaga angażować innych w celu jak najlepszej pomocy regionom rozwijającym się.

Rezultaty

Przez ponad rok trwania projektu, Bank Światowy prowadził prace analityczne i koordynował działania w obrębie pięciu obszarów wybranych przez województwa podkarpackie i świętokrzyskie, Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju oraz sam Bank. Te pięć obszarów to:

  • Kształcenie i szkolenie zawodowe,
  • Innowacje,
  • Aktywizacja i wspieranie przedsiębiorczości,
  • Ułatwienie rejestracji spółek,
  • Instrumenty finansowe.

Raport podsumowujący cały projekt jak również raporty dotyczące każdego z pięciu powyższych obszarów dostępne są w języku polskim i angielskim.

www.worldbank.org/poland/regions