Skip to Main Navigation

Репортажа

Стручни лица

The World Bank

Country Manager for Kosovo and North Macedonia

The World Bank

Виш специјалист за образование

Бидете поврзани

News & Events

ДЕТАЛНО

Дополнителни ресурси

Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата

Скопје, Република Северна Македонија
Ул. Аминта Трети 34
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159