Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Репортажа

Систематска дијагностика

Земјата има голем потенцијал за забрзување на економскиот раст и за подобрување на животниот стандард на своите граѓани.

Image
Api

Стручни лица

Марко Мантованели

директор за Северна Македонија и Косово

Бојана Нацева

Виш специјалист за образование

Види ги сите експерти Arrow

Бидете поврзани

News & Events

Api
Api

Бидете поврзани

Зачленете се на нашиот билтен


Работете со нас во Светска банка во Северна Македонија

Дополнителни ресурси

Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата

Скопје, Република Северна Македонија
Ул. Аминта Трети 34
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159
abozinovska@worldbank.org