СТАТИЯ

Колко е важно разширяването на грижите за ранно детско развитие в България

5 април, 2016Основни акценти:
  • Ранното детско развитие играе ключова роля както за индивидуалния, така и за икономическия успех на всяка страна.
  • България има добре изградена система за грижи за децата, като близо 83 на сто от българските деца посещават детска градина. Световната банка играе важна роля в това отношение със своя широк опит, базиран на емпирични данни.
  • Голяма кръгла маса в българския парламент.

България има традиционно добре изградена система за грижи за децата, като близо 83 на сто от българските деца посещават детска градина. Ако услугата бъде разширена и към останалите 17 процента от децата, това ще доведе до реална промяна както за възможностите за успех в живота на тези деца, така и за просперитета на страната като цяло.

Това беше основното послание, отправено от Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия по време на кръгла маса, състояла се в българския парламент на 24 март 2016.

Събитието, което събра на едно място около 60 заинтересовани лица от цялата страна, политици и международни партньори, бе организирано от парламентарната комисия по здравеопазване, Българския червен кръст, Българската педиатрична асоциация и УНИЦЕФ. Заместник-министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването, както и кметът на София присъстваха на събитието, а Световната банка бе поканена да изнесе презентация в качеството си на институция, която разполага с огромно количество данни от изследвания и реален опит в България в областта на ранното детско развитие.


Image

Докато 83% от българските деца посещават детска градина, доста голяма част от оставащите 17% са деца от най-изолираните части на обществото.

Световна банка

Подкрепеният от Световната банка Проект за социално включване, който бе завършен в края на миналата година, имаше за цел да помогне на деца под седемгодишна възраст от бедни и социално слаби семейства, както и на деца с увреждания да се подготвят за училище чрез комбинация от инвестиции в инфраструктура (предимно детски градини и детски центрове) и услуги като медицински скрининги, прегледи при логопеди, физиотерапевти и педиатри, както и обучение в родителска грижа.

В рамките на друг проект -  “Готови за Училище” Световната банка извършва оценка на въздействието на интервенции, с които се цели привличането на децата от ромски произход в детските градини. Проектът е разработен и се изпълнява от Световната банка в партньорство с Тръста за социална алтернатива (TSA) към Фондация „Америка за България“. Сред останалите партньори са Институт „Отворено общество“ и Министерството на образованието и науката(Вижте повече за проекта от видеото)


Image

Ако услугите за ранно детско развитие достигнат и до останалите 17 процента от децата, това ще доведе до реална промяна както за възможностите за успех в живота на тези деца, така и за просперитета на страната като цяло.

Световна банка

Изследвания на Световната банка сочат, че неравенствата в образованието в България започват от рано –броят на децата от бедни семейства, които  могат да се възползват от грижите в ранна детска възраст и предучилищните програми за образование, е нисък. Докато 83% от българските деца посещават детска градина, доста голяма част от оставащите 17% са деца от най-изолираните части на обществото. Данните сочат, че удължаването с една година на предучилищното образование на деца в неравностойно положение означава по-късно придобиване на допълнителни знания в училище, равняващи се на половин година допълнително образование.

Според последния доклад на Световната банка, посветен на уменията, работодателите в България търсят и ценят най-много социално-емоционалните умения като добросъвестност, постоянство или например отиване навреме на работа. Търсенето надхвърля световните показатели. В същото време това са умения, които сe придобиват на най-ранен етап от живота - през първите 1000 дни. Данните показват, че при хора с равностойно образование, по-добрите когнитивни и социално-емоционални умения носят по-добра възвращаемост, изразяваща се в по-високи доходи.

Ако трябва да се опише голямата картина за икономиката на България и перспективите за споделен просперитет, става ясно, че е изключително важно услугите за ранно детско развитие да бъдат разширени до почти 100%, за да се повиши равнището на производителността. Данните показват, че в рамките на едно поколение България би могла да се изравни със стандартите на живот в ЕС, но само ако производителността нараства с по-високи темпове. За да се постигне това, са необходими инвестиции в уменията на българите, както и умножаване на съществуващите положителни примери на добри практики за развитие в ранна детска възраст в България.


Api
Api

Welcome