Речи и стенограми

Стартиране на Проекта за социално включване - слово на г-н Маркус Репник

23 юли, 2010


Маркус Репник София, България

Готови

Уважаема г-жо заместник-министър, колеги, представители на медиите,

За мен е огромно удоволствие да бъда днес тук и да имам шанса да говоря пред вас по повод старта на проект Социално включване. Да, става въпрос за шанс или възможност.Защото аз също така имах шанса да бъда избран за постоянен представител на Световната банка в България, а преди това и шанса и възможността да завърша университет и училище. Защото, ако в живота нещата са свързани с личната отговорност и решителност, то често става въпрос и за шанс. И това е поводът, който ни е събрал тук, днес. Защото българското правителство е силно ангажирано да даде еднакви възможности за всички, а Световната банка чрез Проект Социално включване подпомага това. Бих искал в тази връзка да изразя искрената си подкрепа за този силен ангажимент на българското правителство.

Но ако някой иска да даде еднакви шансове и възможности за всички, кои са най-важните години за това? Всички международни проучвания показват, че именно първите години от живота са най-важни, тоест шансовете в детството и годините преди училище. Затова и проект Социално включване цели повишаване готовността за започване на училище преди навършване на 7 години на децата от семейства с ниски доходи и маргинализирани групи, включително и от ромски фамилии.


" Даването на еднакви възможности за всички изисква инвестиции в ранното развитие на децата, в това, което тук в България се нарича първите седем години. "

Маркус Репник

Постоянен представител на Световната банка за България

Проектът ще даде възможност за равен старт през първите седем години на деца от уязвими социални групи чрез предучилищна подготовка и други социални услуги, така че тези деца да постъпят в училище с еднаква подготовка, което пък ще им позволи успешно да напреднат по-късно в образованието и живота.

Гарантирането на еднакви шансове за малките деца не е само морален ангажимент, но също така и важен икономически въпрос. Защото различните възможности в ранните години водят до различни възможности и шансове в живота, което означава по-ниско образование и по-малки възможности за работа. В България броят на работещото население намалява, а делът на възрастните хора се увеличава. По-добре образованите млади хора ще имат и по-добра работа, ще печелят и повече пари – пари, които са нужни да финансират пенсиите на възрастните хора.

Затова трябва да се гарантира, че в Европа и в България в частност децата имат еднакви шансове за развитие. Проект Социално включване цели значително да допринесе за това. В името на всички – и млади и стари.


Api
Api

Welcome