България: Стартиране на Проекта за социално включване - слово на г-н Маркус Репник

23 юли, 2010

България: Стартиране на Проекта за социално включване - слово на г-н Маркус Репник, постоянен представител на Световна банка за България
Welcome