Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


България: Стартиране на Проекта за социално включване - слово на г-н Маркус Репник

23 Юли, 2010

България: Стартиране на Проекта за социално включване - слово на г-н Маркус Репник, постоянен представител на Световна банка за България