СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Българският проект за социално включване официално стартира днес

23 юли, 2010
София, 22 юли, 2010заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова официално даде началото на „Проект социално включване”, чиято цел е социалната интегрирация чрез развитие и установяване на национална програма за училищна готовност в България и е на обща стойност 40 млн. евро.

Постоянният представител на Световната банка в България г-н Маркус Репник и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) г-жа Гинка Чавдарова присъстваха на откриването на проекта и обявиха официално пред медиите какви ще бъдат критериите за кандидатстване по проекта от страна на общините.

 „Даването на еднакви възможности за всички изисква инвестиции в ранното развитие на децата, в това, което тук в България се нарича „първите седем години” – каза Маркус Репник в своята реч. Той още подчерта, че „проектът ще даде възможност за равен старт през първите седем години на деца от уязвими социални групи чрез предучилищна подготовка и други социални услуги, така че тези деца да постъпят в училище с еднаква подготовка, което пък ще им позволи успешно да напреднат по-късно в образованието и живота” .

Ниското образование води до лоши възможности за намиране на работа. Из цяла Европа съществуват групи от хора в трудоспособна възраст, които нямат необходимото образование, за да се включат успешно в пазара на труда. В резултат на това, европейските държави, включително и България, годишно губят стотици милиони евро от данъци и слаба производителност на труда.

Целта на „Проекта за социално включване” е да се справи с този проблем, помагайки на България да инвестира в равни възможности  за образование и получавайки в замяна по-добре обучени и квалифицирани млади хора, които да имат по-добра работа и да печелят повече пари – пари, необходими за финансирането на пенсиите на възрастните хора.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/07/23/BG

Api
Api

Welcome