Събития
Image
„Първите седем“: Конференция по въпросите на ранното детско развитие
5 юни, 2014Хотел „Хилтън“, бул. „България“ 1, София


Пълноценният старт в живота на всяко дете е определящ за възможността да развие най-пълно своя потенциал, както и за перспективите за развитие на цялото общество. В България съществуват политики, ориентирани към потребностите на малките деца и семействата им, но нарасналите неравенства и трудностите пред много родители са сериозни предизвикателства пред възможностите за развитие на всяко българско дете. Конференцията „Първите седем“ има за цел да разгледа най-новите научни данни за ранното детско развитие и да изведе необходимостта от подобряване на координацията при разработването на политики и предоставяне на услуги между системите на здравеопазване, образование и социална закрила – с оглед гарантиране на един добър старт в живота на всяко дете в България.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За Световната банка:
Световната банка е най-големият глобален източник на финансиране на проекти в образованието. През последните 50 години банката е финансирала над 1500 проекта на стойност над 70 млрд. щатски долара в сектор образование като 40 на сто от средствата са вложени след 2000 г. Към януари 2013 Световната банка управлява портфолио от образователни проекти в 71 държави на обща стойност 9 млрд. щатски долара. Приетата през 2011 г. Стратегия на Световната банка за образователния сектор до 2020 г. поставя основите на 10-годишна визия с особен фокус върху най-важния приоритет на банката - ученето за всички, подчинено на три водещи принципа – да се инвестира рано, да се инвестира разумно и да се инвестира за всички.

Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България,
тел.: 02/9696207, 0888 68 32 31 E-mail: jtzocheva@unicef.org

Ивелина Таушанова, Връзки с обществеността, Световна банка, България
тел.: 02/96 97 239; Е-mail: itaushanova@worldbank.org

 • Даниела Бобева

  Заместник министър-председател на Република България по икономическото развитие
 • Таня Радочай

  Представител на УНИЦЕФ за България
 • Маркус Репник

  Постоянен представител на Световната банка за България, Словакия и Чехия
 • Мукаддес Налбант

  Заместник-министър на образованието и науката
 • Чавдар Славов

  Заместник-министър на здравеопазването
 • Лазар Лазаров

  Заместник-министър на труда и социалната политика
 • Ева Жечева

  Председател на Държавната агенция за закрила на детето
 • Вероника Силва

  експерт по социална закрила в Световната банка
 • Ескперти от академичните среди и неправителствени организации

Welcome