Persoane de contact în biroul de ţară
Chişinău, (373 22) 262-262

Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236

moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Această pagină în:
PROIECT
RAPORT
ÎMPRUMUT
Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*
*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
INFORMAŢII DESPRE ŢARĂ
Date de la Banca Mondială
JOIN US!
Read us on Issuu

PROJECT MAP

Experţi
Qimiao Fan
Director de țară pentru Ucraina, Belarus și Moldova
Alex Kremer
Country Manager for Moldova
GALERIE DE FOTOGRAFII
ÎN DETALIU
Economia este prognozată a intra în recesiune în 2015, ceea ce ar reflecta şocurile negative, provenite de la reducerea cererii externe, a remiterilor şi finanţării.
Reaching The Most Vulnerable
Moldova ajută pe cei nevoiași și vulnerabili facilitînd reintegrarea lor în societate.
More Trees for Moldova
Eroziunea solului este o problemă pentru 1/3 din solurile fertile și arabile din agricultura Moldovei.
Îmbunătățind infrastructura Chișinăului
Investind în serviciile de apă și canalizare pentru a ajuta sectoarele defavorizate din capitala Moldovei.
Reducing Climate Change Vulnerability
Agricultura este una dintre cele mai sensibile la climă sectoare economice ale Moldovei, ne spune raportul.