Skip to Main Navigation

Moldova Prezentare Generală

REPUBLICA MOLDOVA

2023

Populația, milioane

2,5

PPIB, USD miliarde curent

16.5

PIB per capita, USD curent

6,600

Speranța de viață la naștere, ani

71.4 (2022)

Moldova se confruntă cu provocări fără precedent ca urmare a efectelor de propagare generate de invazia Rusiei asupra Ucrainei, care a dus la o criză energetică și a refugiaților, creând presiuni asupra populației, economiei și finanțelor publice. În pofida eforturilor semnificative întreprinse pentru a atenua efectele acestor crize prin măsuri fiscale și politici monetare, diminuarea veniturilor gospodăriilor și persistența unor riscuri înalte afectează în continuare volumul consumului privat și potențialul investițional, fapt ce a determinat o creștere economică slabă în 2023 după recesiunea din 2022.

Deși pentru 2024 se anticipează o revigorare economică moderată și o creștere a veniturilor gospodăriilor, persistă totuși riscuri macroeconomice semnificative, cum ar fi cele ce țin de intensificarea potențială a războiului din Ucraina, confruntarea cu întreruperii adiționale de aprovizionare cu energie, evoluțiile în rezultatul viitoarelor alegeri din 2024 și 2025. Perspectivele pe termen mediu ale Republicii Moldova depind de reformele structurale și de progresul înregistrat în procesul de aderare la UE.

În ciuda unei creșterii economice durabile pe parcursul a peste două decenii, sărăcia rămâne a fi omniprezentă, în special în regiunile rurale, unde populația se confruntă cu acces limitat la servicii și la oportunități economice viabile. Măsurile tradiționale de atenuare a sărăciei, cum ar fi remitențele și ajutorul social, încetinesc, iar ratele scăzute de participare și ocupare a forței de muncă împiedică tranzitarea la abordarea reducerii sărăciei prin ocuparea forței de muncă, ceea ce subliniază urgența unor reforme structurale. Moldova se confruntă cu provocări structurale, cum ar fi creșterea moderată a productivității, deficiențe de guvernanță, amprenta extinsă a statului, condiții de concurență limitată, un mediu de afaceri dezechilibrat și distorsiuni fiscale.

Țara rămâne vulnerabilă la fenomenele meteorologice nefavorabile și la șocurile din domeniul energiei din cauza dependenței sale puternice de importurile de energie și a opțiunilor limitate de diversificare a surselor de energie. Schimbările climatice agravează aceste vulnerabilități, sporind frecvența și intensitatea secetelor și altor fenomene naturale adverse, impunând astfel riscuri substanțiale sectorului agricol și surselor de venit în Moldova. Având statut de țară candidată la UE, necesitatea unor eforturi de impuls puternic de reformare, precum și de investiții în sprijinul creșterii economice și fortificării capacității de rezistență la schimbările climatice sunt de o importanță majoră pentru promovarea dezvoltării durabile pe termen lung și a convergenței către nivelurile de venit ale UE.

Ultima actualizare: 9 aprilie 2024

ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA

Rămâneţi conectat

Image
PHOTO GALLERY
More Photos

ÎN DETALIU

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433