Moldova Prezentare Generală

 • REPUBLICA MOLDOVA

  2018

  Populația, milioane

  3,5

  PIB, miliarde de dolari SUA la cursul actual

  9,6

  PIB pe cap de locuitor, dolari SUA la cursul actual

  2692

  Speranța de viață la naștere, ani (2016)

  72,2

  Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este cea mai săracă țară din Europa, Moldova a realizat progrese substanțiale în raport cu reducerea sărăciei și promovarea creșterii economice partajate de la începutul anilor 2000. Economia a crescut în medie cu 5 la sută anual și a fost determinată de consum și alimentată de remiteri. Remiterile constituie o pătrime din PIB – una dintre cele mai mari cote din lume.

  Integrarea europeană a fost la baza agendei guvernamentale de reforme ale politicilor, însă reformele care sunt teoretic solide necesită implementare. Sistemul politic vulnerabil, societatea polarizată, mediul extern advers, dezechilibrele de competențe pe piața muncii și șocurile climatice sunt provocări economice pentru Republica Moldova.

  Transparența, responsabilizarea și corupția reprezintă îngrijorări substanțiale. Încrederea mediului de afaceri este deteriorată și cadrul macroeconomic rămâne vulnerabil, în timp ce suportul bugetar extern, în baza acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI), este însoțit de mai multe condiționalități. Stabilizarea macroeconomică continuă, avansarea reformelor economice cheie și crearea unui mediu favorabil pentru afaceri sunt obiective esențiale pentru Republica Moldova.   

  Emigrarea masivă din Moldova, în tandem cu ratele fertilității în descreștere, a redus alarmant populația și a accelerat ritmul îmbătrânirii în Republica Moldova. Aceasta generează presiuni asupra sistemului de pensii și limitează competitivitatea țării pe termen lung. Alegerile parlamentare la începutul anului 2019 vor domina agenda politică și vor încetini ritmul implementării reformelor importante. 

  Ultima actualizare: 11 octombrie 2018

 • Nr. de proiecte BM

  11

  IBRD

  100,5 mln dolari SUA

  IDA

  316 mln dolari SUA

  Cadrul de parteneriat cu țara (CPT) pentru perioada anilor fiscali (AF) 2018-21 susține tranziția Moldovei spre un model de dezvoltare și creștere economică nou, mai durabil și incluziv, prin servicii analitice, consultative și financiare. CPT are la bază Strategia națională de dezvoltare, ținând cont de rezultatele Strategiei de parteneriat cu țara pentru AF 2014-17, și include principalele trei priorități ale Diagnosticului sistematic de țară:

  • consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice;
  • îmbunătățirea accesului incluziv, a eficienței și calității serviciilor publice; și
  • sporirea calității și relevanței educației și instruirii pentru obținerea competențelor relevante pe piața muncii.

  Aceste priorități definesc și informează cele trei domenii prioritare ale CPT: guvernanța economică, guvernanța în sectorul serviciilor și dezvoltarea competențelor, care sunt completate de tema transversală schimbări climatice — prioritate corporativă a Băncii Mondiale.

  ACCENTELE PROGRAMULUI

  Îmbunătățirea guvernanței economice și consolidarea supremației legii și a responsabilizării instituțiilor economice ale Republicii Moldova reprezintă cel mai important parcurs pentru reducerea riscurilor asociate investițiilor în sectorul privat pentru crearea locurilor de muncă. Accesul limitat, ineficiențele și calitatea precară a serviciilor publice se soldează cu excludere socială, sărăcie persistentă și vulnerabilitate la șocuri, în special în spațiul rural.

  Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională colaborează în scopul ameliorării guvernanței și calității serviciilor publice, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, a promova dezvoltarea sectorului privat, a spori productivitatea întreprinderilor și a crea locuri de muncă decente. Programul susține investiții în capitalul uman și măsuri anti-corupție, un grad sporit de transparență, garantarea drepturilor de proprietate, stabilitatea instituțiilor financiare și juridice.

  Rezultatele pot include: un cadru mai transparent pentru reglementarea afacerilor, consultanță și finanțare pentru întreprinderile mici și pentru fermieri, servicii publice mai eficiente și mai accesibile, îmbunătățirea procesului de alocare a bugetului de stat, reglementarea mai eficientă a sectorului energetic și funcționarea mai eficientă a sistemului de termoficare, raportarea financiară mai bună în cadrul întreprinderilor de stat, declararea sistematică a averii de către funcționarii publici, consolidarea regimului de recuperare a activelor furate, școli reabilitate și favorabile incluziunii; îmbunătățirea asistenței medicale primare, și infrastructura mai bună.

  De exemplu, proiectul recent aprobat în sumă de 35 milioane de dolari SUA – Înregistrarea și evaluarea funciară – va aduce beneficii cetățenilor, investitorilor, instituțiilor guvernamentale, prin securitatea sporită a drepturilor de proprietate și piețe imobiliare mai dezvoltate. Îmbunătățirea corectitudinii sistemului de înregistrare și evaluare funciară va garanta egalitatea de șanse pentru exercitarea drepturilor de proprietate ale cetățenilor.

  Aceasta va permite autorităților din țară să efectueze înregistrarea în masă și evaluarea la nivel național fără costuri directe pentru cetățeni și întreprinderi. De asemenea, proiectul va consolida supremația legii și responsabilitatea instituțiilor prin consolidarea drepturilor de proprietate, creșterea transparenței datelor privind activele imobiliare și creșterea eficienței sistemului cadastral.

  Ultima actualizare: 11 octombrie 2018

 • Economie 

  EVOLUȚIILE ECONOMICE RECENTE

  În prima jumătate a anului 2018, ritmul creșterii economice a rămas robust, constituind 4,5 la sută grație producției agricole puternice și consumului privat robust, preponderent determinat de remiteri și majorarea salariilor în sectoarele public și privat. În pofida exporturilor puternice, susținute de recolta bună din ultimii doi ani, importurile au crescut rapid, soldându-se cu o contribuție negativă a exporturilor nete la creșterea economică (-2,2 puncte procentuale). Investițiile noi în zonele economice și condițiile financiare favorabile au sporit formarea brută de capital fix (+7,2 la sută).

  Pe partea de producție, creșterea a fost preponderent determinată de comerțul cu amănuntul și comerțul en gros (+1,6 puncte procentuale), urmate de creșterea industriei (+1,1 puncte procentuale). Rata inflației s-a situat în afara coridorului țintă din aprilie 2018 datorită, suplimentar altor factori, scăderii prețurilor reglementate, aprecierii cursului valutar și efectului de bază mai mare.

  Totuși, politica monetară are efecte limitate asupra economiei în contextul lichidității excedente continue. În același timp, creșterea creditării rămâne negativă, reflectând efectul limitat al politicii monetare asupra ratelor comerciale ale dobânzii și standardele prudențiale mai dure în sectorul bancar. Pe fundalul supra-performanței veniturilor publice grație activități economice puternice (+29 la sută în ianuarie-iunie 2018), poziția fiscală rămâne solidă, iar datoria publică rămâne sustenabilă în diferite scenarii de stres.

  PERSPECTIVELE ECONOMICE

  Pe viitor, prognozăm o creștere economică robustă. Estimăm un nivel de 4,8 la sută în 2018 și încetinirea ritmului până la o medie de 3,7 la sută în 2019-2020. Pe termen mediu, redresarea remiterilor, însoțită de creșterile salariale din sectorul privat, va susține consumul privat, care va rămâne un factor determinant esențial al creșterii economice. Creșterea importurilor va depăși creșterea exporturilor, soldându-se cu o contribuție negativă a comerțului net la creșterea PIB-ului.

  Se anticipează revenirea ratei inflației în limitele coridorului țintă în al treilea trimestru al anului 2018 grație presiunilor inflaționiste determinate de cererea internă. Pe măsură ce consumul și importurile se consolidează, prognozăm că deficitul de cont curent va crește treptat, dar va rămâne sub media istorică datorită revitalizării influxurilor financiare externe. Deși estimăm că deficitele fiscale vor rămâne sub control, alegerile parlamentare din februarie 2019 prezintă riscuri pentru poziția fiscală.

  Cele mai însemnate riscuri includ volatilitatea producției agricole, care rămâne vulnerabilă la condițiile climatice extreme. Sectorul bancar s-a stabilizat, dar este importantă continuarea reformelor și consolidarea transparenței întregului sector financiar. Creșterea mai slabă a principalilor parteneri comerciali și potențialele schimbări în comerțul internațional și migrație ar putea afecta exporturile și fluxurile de remiteri. 

  Ultima actualizare: 11 octombrie 2018

 • Accente în portofoliul de proiecte 

  Ghișeul unic

  Creșterea economică a Republicii Moldova depinde de crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor și îmbunătățirea climatului investițional. Povara reglementării a fost o constrângere majoră pentru întreprinderile străine și autohtone.

  Al doilea proiect de îmbunătățire a competitivității susține agenda guvernamentală de reforme pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, prin reforme de reducere a costurilor reglementării afacerilor. O realizare importantă este lansarea ghișeului unic electronic pentru autorizațiile și licențele necesare funcționării întreprinderilor. Ghișeul unic a marcat reperul cheie în facilitarea comunicării, creșterea transparenței, reducerea costurilor și a timpului pentru obținerea autorizațiilor, limitarea oportunităților de corupție și economisirea a peste 3,5 milioane de dolari SUA anual.

  Lansarea ghișeului unic a fost precedată de o reformă majoră a actelor permisive, promovată de proiectul IFC Reforma climatului investițional, care a redus numărul de autorizații de la 416 la 152, simplificând procesele de obținere a celorlalte autorizații.

  Primele 29 de autorizații pot fi deja solicitate, procesate și emise online, ceea ce constituie un rezultat esențial, cu un impact pozitiv imediat asupra întreprinderilor. Digitizarea completă a celorlalte 119 de autorizații este în plin proces de desfășurare.

  Pentru Republica Moldova, aceasta este o reformă structurală semnificativă la nivelul întregii economii, realizată printr-un efort de colaborare strânsă de peste 3,5 ani în cadrul Grupului Banca Mondială. Aceste eforturi au inclus împrumuturi destinate investițiilor și promovării politicilor de dezvoltare, precum și asistență directă oferită prin proiectul IFC susținut de guvernul suedez.

  Ultima actualizare: 11 octombrie 2018


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Rămâneţi conectat

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433