Skip to Main Navigation

Moldova Prezentare Generală

 • REPUBLICA MOLDOVA

  2020

  Populația, milioane

  2,64

  PIB, miliarde de dolari SUA la cursul actual

  11,9

  PIB pe cap de locuitor, dolari SUA la cursul actual

  4,512

  Speranța de viață la naștere, ani (2019)

  70,9

  Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este una din cele mai sărace țări din Europa, Moldova a înregistrat un progres semnificativ în reducerea sărăciei și promovarea creșterii incluzive de la începutul anilor 2000. Rata sărăciei în Moldova a scăzut de la 28% în 2010 până la 13% în 2018. În orice caz, descreșterea ratei de sărăcie s-a oprit în 2019; nivelul sărăciei a crescut potențial în 2020 în urma pandemiei de COVID-19. În ultimii 20 de ani economia a crescut în medie cu 4,6% anual, fiind determinată de consum și alimentată de remiteri. Valoarea celor din urmă se estimează a fi 10% din PIB.

  O integrare mai apropiată cu Europa a ancorat agendele pline de reforme politice a câtorva guverne succesive; însă reformele realizate pe hârtie întâmpină dificultăți în procesul de implementare. Cele mai mari provocări de ordin economic cu care are de a face Moldova sunt următoarele: un sistem politic vulnerabil, o societate polarizată, o productivitate scăzută, probleme de ordin demografic, dezechilibrul de competențe pe piața muncii și o  vulnerabilitate ridicată față de șocurile climatice și cele externe.

  Emigrarea pe scară largă din Moldova combinată cu rata de reproductivitate în descreștere a cauzat o scădere a numărului de populație și a majorat rata vârstnicilor în populația Moldovei. Acest fapt provoacă o presiune asupra sistemului de pensii și limitează forța disponibilă de muncă și competitivitatea țării pe termen lung.

  Recuperarea rezilientă după criza provocată de pandemia COVID-19 cu scop de a stabiliza în continuare economia, îmbunătățirea nivelului de trai și crearea unui mediu de afaceri bazat pe reguli - toate acestea sunt scopurile-cheie ale Statului.

  Pe termen scurt, în pofida instabilității politice, Guvernul interimar are sarcina de a conduce țara prin criza COVID-19 fără a inversa reformele structurale implementate cu greu, recâștigând încrederea din partea cetățenilor și a partenerilor internaționali, combătând corupția,  implementând reformele nefinalizate din cadrul agendei și asigurând o tranziție echitabilă și reușită prin posibilele alegeri parlamentare anticipate în 2021.

  Ultima actualizare: 13 aprilie 2021

 • Nr. de proiecte BM

  12

  IBRD

  147,6 mln dolari SUA

  IDA

  455,5 mln dolari SUA

  Cadrul Actual de Parteneriat cu Țara (CPT 18-21) susține tranziția Moldovei către un nou model mai sustenabil și mai incluziv de creștere și dezvoltare prin asistentă analitică, consiliere, finanțare și parteneriate. CPT este bazat pe Strategia Națională de Dezvoltare, luând în considerare rezultatele Strategiei de Parteneriat pe Țară în AF14-17 și încorporează trei cele mai importante priorități ale Diagnosticului Sistematic de Țară, și anume:

  • consolidarea statului de drept și a responsabilității în instituțiile economice
  • îmbunătățirea accesului incluziv la serviciile publice, precum și a calității și eficienței acestora
  • fortificarea calității și relevanței educației și instruirii pentru obţinerea competențelor necesare pe piața muncii.

  Aceste trei priorități definesc și influențează trei domenii prioritare ale CPT: guvernanța economică, guvernanța în sectorul serviciilor și  dezvoltarea competențelor. Analiza la mijloc de termen a strategiei, Analiza Performanței și Învățării (API) validează aceste domenii prioritare și recomandă extinderea implementării CPT cu ajustări dictate de evoluțiile din țară, prioritățile țării și mediul operațional, inclusiv:

  • impulsionarea guvernanței economice robuste
  • menținerea progreselor solide în domeniul guvernanței serviciilor
  • refocusarea în favoarea învățământului superior în cadrul agendei importante de ameliorare a competențelor
  • integrarea temei de schimbări climatice în cadrul întregului program susținut de Banca Mondială.

  ACCENTELE PROGRAMULUI

  Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională colaborează pentru a ajuta Moldova în ameliorarea guvernanței, instituțiilor și a calității serviciilor publice; în îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea sectorului privat; în sporirea productivității întreprinderilor și investițiilor în capitalul uman, infrastructură și în crearea locurilor de muncă, inclusiv în sectorul energetic, sectorul tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) și sectorul transportului.

  O prioritate imediată a Băncii este de a susține reacția de urgență a țării la pandemia COVID-19, precum și de a suporta recuperarea și reziliența post-criză prin intermediul:

  1. noilor proiecte de împrumut
  2. reconfigurării portofoliului existent
  3. activităților Analitice și Consultative (AAC).

  Pentru a oferi suportul necesar de urgență Banca a aprobat Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”  în valoare de 52,5 mln. EUR  cu accentul pe răspândirea limitată  a virusului în comunitate, consolidarea capacității de gestionare a cazurilor grave și susținerea programului de asistență socială  inițiat de Guvern,  care îi vizează, în special, pe cei mai vulnerabili. Un grant în valoare de 3,67 mln. dolari SUA  a putut fi accesat din Facilitatea de Finanțare a Răspunsului de Urgență la Pandemie, în calitate de răspuns suplimentar la epidemia COVID-19.

  În cadrul Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova” au fost obținute câteva rezultate-cheie:

  1. capacitatea de identificare a cazurilor de infectare s-a majorat datorită achiziționării antigenelor rapizi și a  testelor Reacției de Polimerizare în Lanț (RPL) precum și a echipamentului de testare de înaltă performanță
  2. echipamentul de protecție personală a fost achiziționat și distribuit în instituțiile de asistență medicală
  3. de asemenea, a fost achiziționat  echipament medical esențial, inclusiv ventilatoare și concentratoare de oxigen.

  Pentru susținerea familiilor afectate de măsurile de protecție contra epidemiei și recesiunea economică cauzată de acestea, Proiectul a oferit un suport suplimentar la buget, majorând cu 39 la sută alocația către programul „Ajutor social”  pentru a spori beneficiile și acoperirea cu 10 la sută.

  Banca în continuare restructurează o parte din resursele portofoliului existent și ale AAC  pentru a face față pandemiei COVID-19 prin: (i) consolidarea accesului digital, a învățământului și a predării la distanță; (ii)  susținerea recuperării economice și a mobilizării veniturilor pe termen lung prin menținerea locurilor de muncă și a afacerilor și (iii) accelerarea eforturilor pentru a digitaliza și a reconfigura serviciile publice.

  Detalii cu privire la angajamente și rezultate: http://wrld.bg/Vcj130rcLvx

  Ultima actualizare: 13 aprilie 2021

 • Economie 

  EVOLUȚIILE ECONOMICE RECENTE

  Pandemia și seceta gravă au afectat majoritatea sectoarelor economiei. PIB-ul a scăzut cu 7,0 la sută. Principalele cauze ale decelerației sunt scaderea în 2020 cu 7% a consumului habitual și investițiile combinate cu lichidarea stocurilor.

  Măsurile de carantină au redus comerțul și producția industrială, iar seceta gravă a cauzat un declin în agricultură cu peste 26%.  Odată cu sfârșitul perioadei de carantină economia a început treptat să se restabilească, dar majoritatea indicatorilor pe termen scurt rămân negativi.

  Rata inflației s-a decelerat în 2020, menținându-se din august sub limita minimă a coridorului de 5 la sută (+/- 1,5 la sută).  Drept răspuns, Banca Națională a micșorat rata dobânzii până la un nou record de 2,65 la sută. Contractarea importurilor s-a soldat cu o îmbunătățire a deficitului de cont curent, marea parte a căruia a fost finanțată prin valută străină și depozite.

  În pofida acestor circumstanțe, poziția fiscală s-a deteriorat semnificativ. În comparație cu nivelul pre-COVID-19, veniturile fiscale au crescut cu aproximativ 0,3 puncte procentuale ale PIB-ului, în timp ce  cheltuielile au crescut cu 4,1 puncte procentuale. Așadar,  deficitul fiscal a ajuns în 2020  până la 5,1 puncte procentuale ale PIB-ului. Cheltuielile majorate au protejat nivelul de trai pe parcursul recesiunii, în timp ce veniturile disponibile s-au majorat cu 3,6  la sută în 2020.

  PERSPECTIVELE ECONOMICE

  Incertitudinile cu privire la evoluția pandemiei vor menține economia mai jos de potențialul ei. Se preconizează că creșterea economică va reveni la 3,8 la sută în 2021, luând în considerare circumstanțele favorabile datorită vaccinării. Majoritatea sectoarelor speră să revină  la un regim normal de funcționare, deși  se preconizează că doar în anul 2022 vor ajunge la nivelul anului 2019.

  Chiar dacă deficitul de cont curent s-a micșorat în 2020,  acesta treptat se va majora datorită accelerării economiei. Se așteaptă că în anii 2021-2022 inflația va rămâne sub coridorul de 5 la sută (+/- 1,5 puncte procentuale), dar se va majora pe măsura recuperării economiei. Autoritățile planifică un deficit fiscal de 6,5 puncte procentuale ale PIB-ului în 2021, mai mare decât mediile istorice pe termen mediu, din cauza micșorării veniturilor deoarece afacerile încearcă să se mențină și gospodăriile suferă din cauza insuficienței locurilor de muncă.

  Se pare că reducerea sărăciei s-a oprit în 2020,  și ar mai putea fi necesar de a menține protecția socială, ceea ce ar provoca mai multă presiune pentru finanțele publice deja ineficiente. Instabilitatea politică și punctele slabe ale instituțiilor accentuează riscurile interne, amânând reformele judiciare și structurale importante. În continuare țara va fi nevoită să soluționeze problemele sistemului economic fragil  și ale productivității scăzute prin accelerarea creării locurilor de muncă în sectorul privat.

  Ultima actualizare: 13 aprilie 2021


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Rămâneţi conectat

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433