Moldova Prezentare Generală

 • REPUBLICA MOLDOVA

  2018

  Populația, milioane

  3,55

  PIB, miliarde de dolari SUA la cursul actual

  11,3

  PIB pe cap de locuitor, dolari SUA la cursul actual

  2724

  Speranța de viață la naștere, ani (2018)

  73,2

  Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este cea mai săracă țară din Europa, Moldova a realizat progrese substanțiale în raport cu reducerea sărăciei și promovarea creșterii economice partajate de la începutul anilor 2000.

  Economia a crescut în medie cu 5 la sută anual și a fost determinată de consum și alimentată de remiteri. Remiterile constituie o pătrime din PIB – una dintre cele mai mari cote din lume

  Integrarea europeană a fost la baza agendei guvernamentale de reforme ale politicilor, însă reformele care sunt teoretic solide necesită implementare. Sistemul politic vulnerabil, societatea polarizată, mediul extern advers, dezechilibrele de competențe pe piața muncii și șocurile climatice sunt provocări economice pentru Republica Moldova.

  Transparența, responsabilizarea și corupția reprezintă îngrijorări substanțiale. Încrederea mediului de afaceri este deteriorată și cadrul macroeconomic rămâne vulnerabil, în timp ce suportul bugetar extern, în baza acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI), este însoțit de mai multe condiționalități.

  Stabilizarea macroeconomică continuă, avansarea reformelor economice cheie și crearea unui mediu favorabil pentru afaceri sunt obiective esențiale pentru Republica Moldova.   

  Emigrarea masivă din Moldova, în tandem cu ratele fertilității în descreștere, a redus alarmant populația și a accelerat ritmul îmbătrânirii în Republica Moldova. Aceasta generează presiuni asupra sistemului de pensii și limitează competitivitatea țării pe termen lung. Pe termen scurt, formarea noului guvern și alegerile locale vor domina agenda politică, în timp ce ritmul implementării reformelor importante ar putea încetini.

  Ultima actualizare: 11 aprilie 2019

 • Nr. de proiecte BM

  10

  IBRD

  88,1 mln dolari SUA

  IDA

  303,2 mln dolari SUA

  Cadrul de parteneriat cu țara (CPT) susține tranziția Moldovei spre un model de dezvoltare și creștere economică nou, mai durabil și incluziv, prin servicii analitice, consultative și financiare. CPT are la bază Strategia națională de dezvoltare și include principalele trei priorități ale Diagnosticului sistematic de țară:

  1. consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice;
  2. îmbunătățirea accesului incluziv, a eficienței și calității serviciilor publice;
  3. sporirea calității și relevanței educației și instruirii pentru obținerea competențelor relevante pe piața muncii.

  Aceste priorități definesc și informează cele trei domenii prioritare ale CPT: guvernanța economică, guvernanța în sectorul serviciilor și dezvoltarea competențelor, care sunt completate de tema transversală schimbări climatice. O analiză la mijloc de termen a strategiei, cu ajustări dictate de evoluțiile din țară – Analiza performanței și lecții însușite – va fi finalizată în toamna anului 2019.

  ACCENTELE PROGRAMULUI

  Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională (IFC) colaborează în scopul ameliorării guvernanței și calității serviciilor publice, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, a promova dezvoltarea sectorului privat, a spori productivitatea întreprinderilor și a crea locuri de muncă decente.

  Programul susține investiții în capitalul uman și măsuri anti-corupție, un grad sporit de transparență, garantarea drepturilor de proprietate, stabilitatea instituțiilor financiare și juridice.

  Rezultatele scontate includ: un cadru mai transparent pentru reglementarea afacerilor, consultanță și finanțare pentru întreprinderile mici și pentru fermieri, servicii publice mai eficiente și mai accesibile, îmbunătățirea procesului de alocare a bugetului de stat, reglementarea mai eficientă a sectorului energetic și funcționarea mai eficientă a sistemului de termoficare, raportarea financiară mai bună în cadrul întreprinderilor de stat, declararea sistematică a averii de către funcționarii publici, consolidarea regimului de recuperare a activelor furate, școli reabilitate și favorabile incluziunii; îmbunătățirea asistenței medicale primare, și infrastructura mai bună.

  De exemplu, proiectul recent aprobat în sumă de 35 de milioane de dolari SUA pentru înregistrarea terenurilor și evaluarea proprietăților va aduce beneficii cetățenilor, investitorilor și instituțiilor guvernamentale prin drepturi de proprietate mai sigure și piețe imobiliare mai bine dezvoltate.

  Îmbunătățirea corectitudinii sistemului de înregistrare și evaluare a proprietăților va garanta cetățenilor oportunități egale în exercitarea drepturilor lor de proprietate și va permite autorităților să realizeze înregistrări și evaluări naționale în masă, fără costuri directe pentru cetățeni și întreprinderi. Noul sistem va consolida, de asemenea, supremația legii și responsabilitatea instituțiilor prin fortificarea drepturilor de proprietate, creșterea transparenței datelor privind proprietățile și îmbunătățirea eficienței sistemului cadastral.

  Ultima actualizare: 11 aprilie 2019

 • Economie 

  EVOLUȚIILE ECONOMICE RECENTE

  În 2018, PIB real a crescut cu 4,0 la sută față de 4,5 la sută în 2016 și 4,7 la sută în 2017. Facilitățile fiscale, creșterile salariale puternice și remitențele au susținut o creștere reală a veniturilor disponibile, fapt ce a majorat contribuția consumului privat la creștere cu 3,2 puncte procentuale. Pe fundalul inflației reduse, ratele favorabile ale dobânzilor au susținut creșterea investițiilor, care au contribuit cu încă 3,1 puncte procentuale la creștere.

  Cu o cerere internă puternică și un leu mai puternic, importurile s-au mărit mai repede (+8,9 la sută), rezultând o contribuție negativă la creștere (-3,4 puncte procentuale) din exporturile nete. Un efect de bază ridicat, scăderea prețurilor administrative, cererea relativ mai redusă, oferta agricolă și inflația redusă a importului au contribuit la scăderea observată a ratei inflației, în medie cu 3 la sută în 2018.

  Grație importurilor robuste, în primele trei trimestre deficitul de cont curent a crescut 10,3 la sută în PIB, de la 8,3 la sută în 2018. În acest context, la finele lunii februarie 2019, rezervele valutare au constituit 2,9 miliarde de euro, care încă acoperă mai mult de 5 luni de importuri. În pofida alegerilor parlamentare, în principal datorită veniturilor mai puternice, poziția fiscală a rămas solidă. Drept rezultat, deficitul fiscal a însumat 0,8 la sută din PIB, mult mic decât nivelul planificat (-2,5 la sută din PIB).

  PERSPECTIVELE ECONOMICE

  Pe fundalul volumului scăzut de remiteri, cererea externă și internă redusă estimată va încetini ritmul creșterii economice sub nivelul valorilor istorice. Inițial, măsurile de politică fiscală expansionistă, adoptate în 2018 – facilități fiscale, majorări salariale și transferuri publice – și ratele mai mici ale dobânzilor vor susține dezvoltarea economică. Odată ce stimulentele fiscale se vor estompa după alegeri, încrederea consumatorilor și a întreprinderilor, în tandem cu o continuă normalizare a condițiilor financiare, vor continua să sprijine investițiile și consumul privat, fapt ce va genera o creștere medie de aproximativ 3,7 la sută pe termen mediu.

  În pofida exporturilor relativ robuste, preponderent datorită extinderii activităților în zonele economice libere, având în vedere activitatea economică mai lentă preconizată, se estimează că soldul contului curent va fi redus. Politica fiscală expansionistă introdusă înainte de alegeri, în tandem cu prețuri agricole și reglementate mai dinamice, va determina presiuni inflaționiste, care vor determina ieșirea inflației din coridorul-țintă în a doua jumătate a anului 2019.

  Cu toate acestea, pe termen mediu, se estimează că poziția monetară va rămâne adecvată iar inflația prețurilor de consum va varia în limitele coridorului-țintă. Sunt necesare reforme structurale profunde pentru a favoriza noi factori de creștere, dincolo de consum și remiteri. Creșterea veniturilor disponibile, în timp ce este încă incluzivă, a fost mult mai redusă în perioada 2011-2016 față de 2006-2013. Tendințele demografice negative, productivitatea scăzută și vulnerabilitatea față de șocurile externe constituie principalele provocări pentru creșterea economică pe termen mediu.

  Ultima actualizare: 11 aprilie 2019

 • Accente în portofoliul de proiecte 

  Banca Mondială oferă asistență capitalei Chișinău în modernizarea sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică (SACET) prin proiectul Îmbunătățirea SACET, care ameliorează fiabilitatea și calitatea serviciilor SACET pentru consumatorii finali și contribuie la îmbunătățirea eficienței operaționale și a viabilității financiare a companiei Termoelectrica. Modernizarea și reabilitarea SACET, în tandem cu viabilitatea financiară îmbunătățită a companiei Termoelectrica, reprezintă modalitatea optimă de a asigura funcționarea sa eficientă și de a reduce presiunea tarifară asupra consumatorilor.

  SACET reprezintă forma dominantă de aprovizionare cu energie termică în capitala Moldovei, unde circa 500 000 de persoane, care reprezintă aproximativ 70 la sută din populația Chișinăului, depind de acest sistem. Suplimentar, SACET furnizează energie termică și apă caldă pentru clădiri publice și entități private.

  Image
  Construcția unei noi stații de pompare, modernizarea celorlalte trei stații de pompare mari și reabilitarea a 14,4 km de conducte au sporit eficiența furnizării de energie termică, generând economii anuale de 3 milioane de dolari SUA și reducând emisiile de CO2 cu 8 200 tone/anual.

  Peste 25 500 de locuitori au beneficiat de îmbunătățirea sistemelor de încălzire și alimentare cu apă caldă la prețuri accesibile, urmare a instalării a 170 de stații individuale de termoficare (SIT) în clădiri rezidențiale. 25 000 de beneficiari din 28 de instituții publice au beneficiat, de asemenea, de instalarea a 59 de stații.

  Reconectarea primului lot de 19 instituții publice la SACET și instalarea SIT a îmbunătățit serviciile de încălzire și a majorat vânzările de energie termică ale companiei Termoelectrica cu 21 507 Gcal/sezon, reprezentând aproximativ 1,4 milioane de dolari SUA per sezon de încălzire.

  Ultima actualizare: 11 aprilie 2019


ÎMPRUMUT

Moldova: Angajamente per an fiscal (în milioane de dolari)*

*Sumele includ angajamentele BIRD şi IDA
Rămâneţi conectat

Alte resurse

Persoane de contact în biroul de ţară

Chişinău, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
moldova_contact@worldbank.org
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433