Moldova: Reducerea sărăciei și promovarea prosperității pentru toți

18 aprilie 2017


Image

Performanța recentă a creșterii economice în Republica Moldova a redus sărăcia și a promovat prosperitatea comună: sărăcia extremă a fost redusă de la 7 la 3,1 la sută în perioada 2011-2013. Grupul Băncii Mondiale (GBM) și Guvernul Republicii Moldova desfășoară o activitate comună pentru sporirea competitivității, în special în agricultură, pentru îmbunătățirea competențelor pe piața muncii și asigurarea asistenței sociale durabile și echitabile. O economie competitivă și o forță de muncă calificată vor permite tuturor moldovenilor să beneficieze de integrarea europeană.


Provocări

Republica Moldova este o țară mică terestră, cu o populație de 3,5 milioane și PIB de 7,9 miliarde de dolari SUA (2014). Economia este dominată de agricultură și industria alimentară, dar remitențele sunt, de asemenea, esențiale și constituiau aproximativ un sfert din PIB în perioada 2011-2014. Mai multe guverne au promovat în ultimul deceniu integrarea europeană, iar în 2014 Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE) au semnat un Acord de Asociere, care a instituit și o zonă de liber schimb între ele.

Republica Moldova se confruntă cu provocări persistente în tranziția sa politică și de piață, dar are și alte preocupări importante, cum ar fi îmbătrânirea populației și încălzirea climei. O serie de secete și inundații în perioada 2007-2015 au dislocat mulți oameni și au distrus infrastructura socială, locuințele, culturile și efectivul de animale.

Republica Moldova a creat instituțiile formale ale unei economii de piață, iar creșterea a generat reducerea semnificativă a sărăciei în ultimii 15 ani. De la criza economică globală din 2009, performanța economică a fost puternică, deși deteriorarea condițiilor externe, împreună cu o serie de secete de vară și probleme de guvernanță sporite, în special în sectorul financiar, au determinat o creștere economică mai lentă în 2015. Pentru a menține progresele, Republica Moldova trebuie să îmbunătățească competitivitatea și mediul de afaceri. Suplimentar, potențialul uman al Republicii Moldova trebuie să fie maximizat prin ameliorarea calității serviciilor în educație și sănătate.

Totuși, cea mai mare provocare este necesitatea unor îmbunătățiri majore în cadrul de guvernanță. Corupția a crescut substanțial în perioada 2012-2014, când Republica Moldova a coborât în clasamentul Controlul corupției din percentila 30 la 20 potrivit Indicatorilor de guvernanță mondiali (2015), subminând acțiunile de sporire a competitivității și exemplificate, printre altele, de criza din 2014 în sectorul bancar. Instabilitatea politică a luat amploare în aceeași perioadă, iar încrederea publică în instituțiile statului, împreună cu încrederea în sectorul privat, au fost erodate. Înapoi spre începutul paginii

Modalitatea de desfășurare a activității

Grupul Băncii Mondiale oferă asistență Republicii Moldova în soluționarea provocărilor menționate, precum și în promovarea prosperității comune și reducerea sărăciei, prin captarea beneficiilor depline ale integrării cu UE și economia globală. Domeniile strategice de acțiune sunt reflectate în Strategia de parteneriat cu țara (SPT) pentru perioada 2014–17: creșterea competitivității; consolidarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale; și promovarea Moldovei verzi, curate și rezistente. Îmbunătățirea cadrului de guvernanță este o temă transversală.

În ultimii 10 ani, Grupul Băncii Mondiale a oferit suport prin finanțare de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD), fonduri fiduciare (FF), asistență tehnică și recomandări de politici. Împrumuturile pentru politici de dezvoltare (suport bugetar) și investiții (proiecte în sectoare specifice) au fost flexibile, oferindu-i Băncii posibilitatea să încline balanța în favoarea creditelor investiționale în caz de necesitate. Conform situației la mijlocul anului 2016, SPT preconiza un volum total de finanțare de 480 milioane de dolari SUA, din care 75 milioane de dolari SUA erau destinate suportului bugetar.  Înapoi spre începutul paginii


Rezultate

Competitivitatea

Eforturile de colaborare în cadrul Grupului Băncii Mondiale au contribuit la sporirea competitivității:

 • Cadrul pentru reglementarea siguranței alimentelor a fost armonizat cu reglementările UE, astfel facilitând exporturile de alimente în UE.
 • În perioada 2006–12, circa 500 de granturi de cofinanțare au fost oferite unui număr de 479 de companii pentru certificarea internațională a calității și dezvoltarea afacerilor. Credite în sumă de peste 2 milioane de dolari SUA au fost oferite pentru 60 de afaceri.

Agricultura

Mai multe operațiuni finanțate de IDA au generat o serie de realizări importante:

 • În perioada 2003–13, peste 1.000 de afaceri au fost lansate și 30 milioane de dolari SUA au fost debursate întreprinzătorilor din spațiul rural și întreprinderilor noi, astfel contribuind la crearea a peste 5.600 de locuri de muncă noi.
 • Gradul sporit de pregătire a agricultorilor pentru riscurile climatice: începând cu anul 2011, 26 de sub-proiecte de irigare au fost finanțate, 3.000 de hectare de suprafețe agricole irigate au fost reabilitate și 38.000 de agricultori au fost instruiți în irigare. Rata de adoptare a practicilor agronomice adaptate la secete a constituit 30 la sută.

Educația

În anii 2010–14, activitățile finanțate de IDA au determinat îmbunătățirile sub aspect de eficiență:

 • 65 de instituții preșcolare renovate au găzduit 1.100 de copii, soldându-se cu creșterea ratei de înscriere de la 77 până la 82 la sută.
 • Cadrele didactice din 950 de instituții preșcolare au beneficiat de materiale didactice esențiale și 260 de mentori și 40 de inspectori au fost instruiți pentru a oferi sprijin unui număr de 8.400 de cadre didactice.
 • Formula de finanțare per elev a fost introdusă, sporind gradul de transparență și eficiență.

Sectorul energetic

Activitatea extinsă a IDA în sectorul energetic în perioada 2004–12 a contribuit la:

 • Îmbunătățiri în 23 de școli și 12 instituții medicale, aducând beneficii pentru 27.000 de elevi și profesori și 1,2 milioane de pacienți, personal și vizitatori, cu 90 la sută îmbunătățire a eficienței energetice.
 • Reducerea emisiilor de gaze de seră în volum de 90.000 de tone de bioxid de carbon, echivalente cu volumul de emisii eliminate în situația în care 19.000 de vehicule nu ar circula pe drumuri timp de un an.
 • Reducerea cererii de energie, ajutând instituțiile publice să economisească 30–40 la sută din costurile de încălzire.
 • Reducerea pierderilor netehnice până la 0, a ratelor de întrerupere a furnizării energiei cu 59 la sută și a energiei nelivrate până la 0 la sută.

Asistența socială

In 2009 a fost introdus programul Ajutor Social finanțat de IDA, oferind plăți sociale celor mai vulnerabile grupuri:

 • Numărul lunar de familii beneficiare a atins 66.000 în 2016, inclusiv 18 la sută din cele mai sărace familii. Cel mai pauperizat grup a beneficiat de peste două treimi din totalul transferurilor.
 • În perioada 2010 – mai 2016, 185.000 de familii au beneficiat cel puțin o dată.
 • Prestațiile categoriale mai costisitoare au fost eliminate pentru a asigura resursele necesare expansiunii transferurilor direcționate și pentru a menține durabilitatea sistemului.

Sănătatea

IDA a sprijinit mai multe realizări importante în sectorul sănătății:

 • Sistemul național de asigurări în medicină include în prezent 85 la sută din populație față de 76,7 la sută din populație în 2007.
 • Servicii de asistență medicală mai bune sunt disponibile prin reabilitarea a 22 de instituții de asistență medicală primară și construcția a 57 de centre de asistență medicală primară în perioada 2007–14.
 • Durata medie de spitalizare a fost redusă de la 9,5 zile (2011) la 8 zile (2015).
 • Coordonarea între GBM, UE și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în construcția unui bloc chirurgical nou a permis realizarea unor intervenții chirurgicale noi și complexe.

Comunitățile

O serie de intervenții la nivel de comunități, precum și realizate ca reacție de răspuns la situații de urgență, finanțate de IDA începând cu anul 2000, au produs un impact substanțial:

 • Peste 850 de obiecte de infrastructură comunitară au fost renovate: 404 de școli, 278 de instituții preșcolare și 191 de proiecte de gestiune a apei, cu peste 1,2 milioane de beneficiari estimați.
 • Frecvența în școli a crescut cu 5 la sută în timpul sezonului rece din cauza instalării sistemelor centralizate de aprovizionare a energiei termice.
 • 100.000 de persoane/zile de ocupare a forței de muncă au fost generate în localitățile rurale sărace afectate de criza economică globală.

Serviciile publice

Proiectul Transformarea guvernării electronice finanțat de IDA, implementat în perioada 2011–16, a fost inovator:  

 • 50 la sută din instituțiile publice au migrat sistemele lor informaționale pe Infrastructura informațională guvernamentală pe Cloud, astfel generând economii în sumă de 1,8 milioane de dolari SUA.
 • Portalul guvernamental al datelor deschise și Portalul guvernamental al serviciilor publice au fost lansate, facilitând interacțiunea a peste 495.000 de persoane (din care 51,8 la sută femei) cu guvernul.
 • 28 de servicii sectoriale și inter-sectoriale favorizante au fost lansate, generând reducerea poverii administrative și corupției. Înapoi spre începutul paginii

Contribuția Grupului Băncii Mondiale

Portofoliul contractat al Corporației Financiare Internaționale (IFC) în Republica Moldova constituie 56,8 milioane de dolari SUA, care constă din 82 la sută împrumuturi și 16 la sută capital propriu și cvasi-capital propriu pentru 12 proiecte. Asistența tehnică oferită de IFC susține agribusiness-ul, în special îmbunătățirea standardelor de siguranță a alimentelor pentru a le aduce în corespundere cu practicile UE, și ajută guvernul la îmbunătățirea și raționalizarea cadrului de reglementare pentru afaceri.

Expunerea netă a Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor (MIGA) în Moldova constituie 17,1 milioane de dolari SUA în proiecte care susțin subsidiarii băncilor străine din țară, inclusiv organizații de micro-finanțare și operațiuni de leasing.

Parteneri         

Parteneriatele cu donatorii au fost eficiente în mobilizarea cofinanțării și în asigurarea unei poziții comune cu privire la reformele esențiale. GBM a coordonat elaborarea Notelor de politici ale donatorilor, care a constituit documentul de bază pentru dialogul de politici cu guvernul în perioada 2015–16. Banca conduce grupul partenerilor de dezvoltare în sectorul transporturilor, organizează un aranjament similar în sectorul energetic, coordonează informal partenerii de dezvoltare în sectorul sănătății, și participă activ în consiliile sectoriale ale statului. Colaborarea cu Delegația UE, Comisia Europeană și statele membre a fost esențială, în special în sectorul energetic și în cadrul reformelor cadrului de guvernanță.

Operațiunile GBM au atras sprijinul altor parteneri de dezvoltare, inclusiv de la Fondul de Mediu Global, guvernele Olandei, Suediei, Elveției, Japonia, Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite și Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, care au cofinanțat operațiuni IDA, au finanțat operațiuni de carbon și au oferit alte forme de suport, inclusiv pentru servicii analitice și consultative. Patru activități noi de asistență tehnică, care urmează a fi implementate în cadrul temei transversale de guvernanță, vor fi finanțate din fondul fiduciar “Buna guvernanță și climatul investițional” al Marii Britanii.

Banca Mondială a avut un rol de conducător la nivel tehnic în sectoarele în care a mobilizat resurse de la alți parteneri. Banca a oferit asistență tehnică pentru Strategia Infrastructurii Transportului Terestru și un credit IDA în sumă de 16 milioane de dolari SUA, urmată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, care au oferit finanțare paralelă în sumă de 450 milioane de dolari SUA Administrației de Stat a Drumurilor pentru îmbunătățirea drumurilor naționale și gestiunea rețelei drumurilor.

Parcursul viitor                                                  

Grupul Băncii Mondiale are o relație de durată cu Republica Moldova și, chiar dacă țara continuă să se confrunte cu diverse incertitudini economice și politice, Banca va continua să susțină reformele, atunci când oportunitățile vor permite. Probabil va exista un accent mai mic pe suportul bugetar și un accent mai mare pe programe investiționale cu rezultate tangibile pentru populație, iar programul viitor va fi bazat pe prioritățile Diagnosticului sistematic de țară, în special îmbunătățirea guvernanței economice și a guvernanței în sectorul serviciilor, precum și consolidarea competențelor. IFC va continua să ofere sprijin pentru creșterea competitivității, în special în sectorul agricol, inclusiv va continua eforturile de asigurare a calității și siguranței alimentelor, vizând problemele concurențiale pe piețe agro-alimentare selectate și îmbunătățirea logisticii comerțului. 

Beneficiari

Reducerea riscurilor climatice

“Am învățat lecția în 2012, când o secetă majoră ne-a distrus recolta. În 2013, deși am avut mai multe zile cu ploi, sistemul nostru de irigare finanțat din grant ne-a permis să generăm o creștere de 40 la sută în producția agricolă. S-au îmbunătățit și cantitatea, dar și calitatea deja bună, a strugurilor noștri. Iar o calitate mai bună înseamnă prețuri mai bune.” Ion Baban, agricultor.

Direcționarea asistenței sociale

“Este un ajutor important pentru noi. Banii, pe care îi primim, ne ajută să cumpărăm alimente, rechizite școlare și îmbrăcăminte,” a menționat Sergiu Robu, capul unei familii cu 11 copii din spațiul rural. “Copiii mei cresc și avem nevoie de mai mulți bani pentru a cumpăra produse alimentare, haine, la fel și pentru a finaliza construcția casei noastre.”

Abilitarea comunităților locale

În Transnistria, 98 la sută din locuitorii din Parcani au votat în favoarea construcției acoperișului atât de necesar pentru școala locală. Până acum doi ani nu exista deloc un acoperiș. “Noi nu puteam folosi al treilea etaj și nici al doilea etaj,” a menționat eleva clasei a noua Carolina Gaidari. “Este imposibil să ne concentrăm din cauza umezelii și a mucegaiului din sălile de studii.” Colegul ei Dmitrii Nicolaev a confirmat cele spuse. “Acum ne place foarte mult. Nu mai curge apa și nu trebuie să avem găleți peste tot.”

Înapoi spre începutul paginii


Welcome