Sprijinirea dezvoltării timpurii a copilului în Republica Moldova

15 aprilie 2014Prin grantul Parteneriatul Global pentru Educație (GPE) se urmărește obținerea îmbunătățirii accesului, calității, și incluziunii în cadrul învățământului preșcolar din Republica Moldova, ca o continuare a proiectului Educație pentru Toți - Inițiativa de Acțiune Rapidă (EFA-FTI), finalizat cu succes prin susținerea a două granturi. Republica Moldova este singura țară care utilizează resursele GPE exclusiv în sprijinul implementării programului de dezvoltare timpurie a copilului (ECD), ca parte a Planului consolidat de acțiuni pentru Sectorul Educației. Printre rezultatele obținute se numără și creșterea accesului la programele preșcolare de la 77 procente în 2010 la 82 procente in 2013.

Provocări

Autoritățile moldovenești au depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți accesul copiilor la educația și dezvoltarea timpurie. În perioada 2000 - 2010 numărul de grădinițe a crescut cu 22 de procente, acestea prestând servicii la un număr total de 130 000 de copii. În mod similar, rata brută de frecventare a învățământului preșcolar a crescut de la 66 de procente in 2004 la 77 de procente in 2010. Cu toate acestea, statisticile oficiale indică că în aproximativ 200 de localități mai există încă probleme de acces, în 55 dintre acestea serviciile preșcolare fiind lipsă iar în 145 de localități aproape jumătate din numărul copiilor de vârstă preșcolară nu frecventează instituțiile preșcolare. În același timp, se observă o diferență semnificativă între ratele brute de înrolare în învățământul preșcolar din mediul urban (95 de procente) și cel din zonele rurale (67 de procente).


" După ce terminăm o activitate, înainte să mergem la masa de prânz, noi desenăm. Îmi place aici: noi dormim, mâncăm, ne jucăm și facem puzzle-uri. Educatoarea ne învață lucruri pe care noi, fiind mici, nu le știm. "

Catalina Măndrilă


Image

Educația timpurie eficientă este un instrument important pentru crearea unei forțe de muncă calificate și pentru sporirea competitivității Republicii Moldova în secolul 21.

World Bank

Soluția

Prin acordarea grantului de tip GPE, în curs de utilizare, Banca Mondială continuă să sprijine eforturile Guvernului de extindere a acoperirii cu activități de educație timpurie (ECD) și de soluționare a chestiunilor ce țin de echitate, inclusiv cu privire la copiii cu nevoi speciale și alte persoane vulnerabile. În același timp, se pune accent pe îmbunătățirea calității serviciilor preșcolare. De asemenea, se întreprind  eforturi de promovare a adoptării politicilor și legislației naționale menite să sprijine prestarea mai largă a educației preșcolare, elaborarea unui program de pregătire / îndrumare profesională a profesorilor preșcolari la nivelul întregului sistem, asigurarea cu materiale moderne de predare și de învățare, precum și utilizarea unui instrument de măsurare a gradului de pregătire a copiilor pentru înrolarea în clasa întâi.


Image

Un număr de aproximativ 10 000 de copii beneficiază de servicii preșcolare în cadrul a peste 50 de grădinițe renovate. Alte aproximativ 37 de procente de grădinițe din republică au primit cărți și alte materiale didactice

World Bank

Rezultate

Data de finalizare a grantului este stabilită pentru luna octombrie 2014 dar, deoarece acesta a fost lansat în luna martie 2009, s-a reușit deja realizarea  unei serii de obiective sectoriale importante:

  • Rata brută actuală de înrolare în educația preșcolară constituie 82 de procente față de 77 de procente în 2010; rata brută de înrolare în educația preșcolară în mediul rural este de 71 de procente, comparativ cu 67 de procente in 2010.
  • Un număr adăugător de peste 1 100 de copii au obținut acces la serviciile preșcolare prin înscrierea în instituțiile  reabilitate și dotate din 25 de localități. În perioada vara / toamna anului 2014 vor fi finalizate grădinițe suplimentare, ceea ce va face posibilă creșterea în continuare a accesului.
  • Are loc promovarea legislației și regulamentelor revizuite destinate promovării educației incluzive.
  • Toți profesorii preșcolari (care activează în 950 de instituții) au primit materiale didactice cheie. Au fost dotate 130 de centre de îndrumare și au fost instruiți 260 de formatori și 40 de inspectori în cadrul modulurilor selectate care, la rândul lor, urmează să instruiască un număr de 8 400 de profesori. 


Image

În cadrul proiectului se acordă asistență în elaborarea materialelor moderne de predare și învățare, inclusiv a cărților, jucăriilor și a mobilei.

World Bank

Contribuția din partea instituțiilor Băncii Mondiale

Ca urmare a crizei economice și financiare mondiale din perioada anilor 2008-2009, Guvernul Republicii Moldova se confrunta cu mari provocări de ordin macro-economic, ceea ce a făcut ca învățământul preșcolar să fie scos de pe lista de priorități incluse în cadrul strategiei generale a sectorului de educație în baza căreia erau preconizate fonduri de investiții în infrastructura fizică. Acordarea unei serii de granturi de tip GPE (cunoscut anterior ca EFA-FTI) a ajutat la acoperirea acestui gol financiar. Prin alocarea fondurilor de finanțare în valoare de 13,2 milioane de dolari SUA s-a ajutat nu doar la acoperirea acestui gol financiar pentru realizarea acestei activități ci, și ceea ce a fost mai important, s-a accelerat cu doi ani realizarea angajamentului Republicii Moldova din Obiectivule de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 2015 în ceea ce privește rata de înrolare preșcolară brută (78 de procente).

Partenerii

Grantul de tip GPE este implementat de către Ministerul Educației. Banca Mondială, în calitate de administrator al grantului și instituție de supraveghere, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în calitate de donator principal al granturilor de tip GPE în Republica Moldova, acordă asistență tehnică prin intermediul misiunilor comune de suport al implementării și prin participarea la Grupul Consultativ al Proiectului. Resursele din grantul de tip GPE  și de la donatorii (în special UNICEF și Banca Mondială)se utilizează ca finanțare paralelă și coordonată pentru realizarea activităților incluse în anumite părți ale strategiei de educație a Guvernului; în scopul monitorizării implementării grantului, coordonării intervențiilor de program de țară și revizuirii implementării CSED donatorii se convoacă în întâlniri regulate.

Continuarea mișcării

Sustenabilitatea grantului GPE depinde, în mare măsură, de Ministerul Educației și, de asumarea, de faptul asumării responsabilității de către autoritățile locale. Design-ul grantului include măsuri specifice, menite să-i asigure durabilitatea. Doar aproximativ 35 de procente din fondurile proiectului sunt alocate pentru lucrări de construcții civile și dotări a grădinițelor cu mobilier / echipamente, întreținerea proiectului fiind responsabilitatea autorităților locale. Pentru intervențiile din cadrul proiectului este caracteristică abordarea de dezvoltare în baza inițiativei comunității, comunitatea făcând o contribuție minimă de 15 procente  din costul total de renovare. Se preconizează ca activitățile, cum sunt programul inovator de ghidare și formarea la nivel național a profesorilor din grădinițe, să devină parte componentă a sistemului în urma instituționalizării lor și prin introducerea unor prevederi relevante în noua legislație, care urmează să fie aprobată în curând (Codul Educației). 

Image
1,100
Ca rezultat al înrolării în instituțiile reabilitate și dotate cu cele necesare 1100 de copii din 25 de localități au obținut acces la serviciile preșcolare.


More ResultsWelcome