Rețele îmbunătățite de protecție socială pentru cele mai sărace gospodării din Republica Moldova

15 aprilie 2014Începând cu 2010 Banca Mondială a susținut Republica Moldova în implementarea unui nou program de transferuri în numerar direcționate spre cei săraci și cei mai vulnerabili. Prin susținerea din partea proiectului de consolidare a eficacității rețelei de protecție socială, programul de Ajutor Social din Republica Moldova a evoluat și a demonstrat că poate identifica persoanele cu adevărat nevoiașe în mod eficient și cu mai multă precizie. În 2012 numărul beneficiarilor acestui program a constituit aproximativ 50 000 de gospodării.

Provocări

Comparativ cu alte țări, cu nivel de dezvoltare similar, Republica Moldova alocă cheltuieli generoase pentru programele de asistență socială. Cu toate acestea, eficiența generală a sistemului de protecție socială rămâne una slabă, programul fiind fragmentat în mai multe categorii de prestații, care se soldează doar cu un mic impact asupra sărăciei. Înainte de efectuarea reformelor doar 22 procente din numărul total de transferuri de asistență socială ajungeau la cele 10 procente de populație din categoria celor mai săraci, ceea ce rezulta în faptul că doar 54 de procente din acest grup beneficiau de un anumit tip de asistență. Era evidentă necesitatea reformelor de direcționare și gestionare a prestațiilor de asistență socială în vederea obținerii unei protecții eficiente și efective a celor săraci. 


Image

Cu sprijin din partea Băncii Mondiale, în Republica Moldova are loc  revizuirea programului de asistență socială, în vederea unei mai bune direcționări a ajutorului spre cei care au cea mai mare nevoie de el.

World Bank

Soluția

Guvernul Republicii Moldova a inițiat reforme politice menite să integreze întreaga rețea de asistență socială în cadrul platformei oferite de programul de direcționare a prestațiilor sociale ”Ajutor Social”. Urmărind introducerea abordării unei finanțări în bază de rezultate (RBF), se realizează extinderea acestui program și consolidarea prestațiilor sociale pe categorii ineficient direcționate (compensațiile nominative) cu resurse de co-finanțare din creditul acordat de Asociația Internațională de Dezvoltare (IDA) în valoare de 37 de milioane de dolari SUA. Fiind un proiect de tip RBF, mijloacele de creditare sunt eliberate doar după realizarea anumitor obiective specifice, cum ar fi creșterea numărului beneficiarilor de ajutoare bănești, cheltuirea a mai puține resurse pentru acordarea  prestațiilor pe categorii ineficient direcționate, precum și crearea unei Inspecții Sociale pentru combaterea mai reușită a fraudei și erorilor legate de acordarea prestațiilor. Prin acest Proiect se investește, de asemenea, în îmbunătățirea eficienței de administrare a sistemului de protecție socială, prin utilizarea unui sistem modern de management informațional, precum și prin consolidarea rolului și capacităților instituționale, a  proceselor și sistemelor de operare și a activităților de comunicare, menite să asigure sprijinul reformelor. 


Image

În cadrul vechiului sistem, doar 18% din banii alocați ca ajutor social ajungeau  la cei mai săraci; în prezent 82% din acești bani ajung la această categorie de beneficiari.

World Bank

Rezultate

Prin acest proiect a fost susținută extinderea și consolidarea durabilității fiscale a  programului Ajutor Social în vederea îmbunătățirii eficienței și echității sistemului de protecție socială din Republica Moldova. În perioada 2010 – 2012 s-au obținut următoarele rezultate:

  • Ca urmare a extinderii semnificative  a numărului de prestații acordate prin programul Ajutor Social, numărul lunar de gospodării beneficiare a ajuns la 50.000 în 2012 (de la 30.000 în 2010). În general, gradul de acoperire a populației din chintila inferioară cu activități în cadrul programului a crescut de la 19 procente în 2012  la 14 procente în 2010.
  • Prestațiile s-au caracterizat printr-o precizie de direcționare bună. Între 2010 - 2012, ponderea transferurilor bănești orientate spre 20 de procente de cea mai săracă populație a depășit în mod constant 70 de procente, fapt ce indică că direcționarea nu s-a deteriorat, ci comparativ cu anul 2011, s-a îmbunătățit pe parcursul perioadei de extindere.
  • O parte din cele mai costisitoare prestații pe categorii, cum ar fi compensațiile nominative, au fost sistate pentru a asigura spațiu fiscal de extindere a transferurilor direcționate și pentru a menține durabilitatea generală a sistemului de asistență socială. 


Image

Aproximativ 8% din populația Republicii Moldova se bazează pe ajutor.

World Bank

Contribuția din partea instituțiilor Băncii Mondiale

Pentru realizarea extinderii programului de direcționare a prestațiilor ”Ajutor Social” și susținerea consolidării și re-dimensionării altor programe bazate pe categorii de prestații a fost utilizat un credit de co-finanțare de la IDA în valoare de 37 de milioane de dolari SUA. Efectuarea plăților în cadrul proiectului se face în dependență de obținerea unor rezultate specifice, aliniate la obiectivele reformei sistemului de asistență socială. Adăugător, prin proiect sunt susținute investițiile în consolidarea instituțiilor responsabile de proiectarea și administrarea sistemului de protecție socială, în special a acelora care operează cu prestațiile de Ajutor Social.

Parteneri

Proiectul oferă o platformă de parteneriat și cooperare între diverși donatori, care activează în Republica Moldova în domeniul chestiunilor ce țin de asistența socială, și se bazează pe lucrările pregătitoare ale partenerilor. Începând cu 2010 Banca Mondială deține un rol de lider în sprijinirea reformelor din sistemul de asistență socială. În proiectarea și lansarea programului de Ajutor Social a fost, de asemenea, acordat ajutor prin Asistență tehnică oferită de Departamentul de Dezvoltare Internațională al Regatului Unit (DFID), Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională (SIDA) și Uniunea Europeană (UE).

Continuarea mișcării

Programul Ajutor Social este încă relativ nou și extinderea acestuia mai este încă în fază incipientă. Pe parcursul următorilor doi ani, proiectul va continua să sprijine creșterea în continuare a numărului de transferuri bănești direcționate. Pentru ca această extindere să fie durabilă din punct de vedere fiscal se acordă sprijin Guvernului în elaborarea politicilor de consolidare a prestațiilor, în îmbunătățirea modelului de livrare a prestațiilor și în îmbunătățirea percepției programului de către societate.

Beneficiarii

Familia Robu din raionul Orhei din Republica Moldova, un raion preponderent rural și sărac,  creștere 11 copii. Timp de mai mulți ani familia consuma pentru alimentație doar ceea ce producea pe lotul lor. Copiilor li se spunea sa nu se ​​joace prea intensiv ca să nu-și rupă hainele, de care va fi nevoie pentru frații mai mici. Prin noul program de asistență socială din Republica Moldova, care își bazează contribuțiile de stat pe veniturile beneficiarilor, și nu pe categoriile de populație, se urmărește să se ajungă până la familiile de la nivelul firului de iarbă cum ar fi familia Robu. "Este un ajutor important pentru noi. Banii pe care îi primim ne ajută să plătim pentru alimente, obiecte pentru școală și să cumpărăm haine", spune Sergiu Robu.

Image
50,000
În 2012 numărul lunar de gospodării beneficiare a constituit 50 000.


More ResultsWelcome