THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hỗ trợ trồng rừng bền vững tại Việt Nam

27 Tháng 3 Năm 2015Dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đã mang lại hiệu quả mạnh mẽ về kinh tế, tác động tích cực về xã hội và môi trường cho các cộng đồng địa phương

HUẾ, ngày 27 tháng 3 năm 2015 – Hơn 43.000 hộ dân ở miền Trung Việt Nam đã được tiếp cận với các khoản vay lãi suất thấp và hỗ trợ kỹ thuật để trồng hơn 76.500 héc ta rừng trong một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.  

Triển khai từ năm 2005 đến năm 2015 tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa, Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp đã mang lại hiệu quả mạnh mẽ  về kinh tế, và tác động tích cực về xã hội và môi trường cho các cộng đồng địa phương.

“Thông qua hỗ trợ trồng rừng, dự án đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo,” ông Phạm Quốc Chiến, Giám đốc Ban Điều phối dự án Trung ương chia sẻ.

Dự án đã hỗ trợ hoạt động đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, cho khoảng 35.000 hộ. Các hộ nông dân có thể dùng sổ đỏ để vay vốn lãi suất thấp từ nguồn vốn quay vòng của dự án do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quản lý.

“Đến nay, đây là dự án đầu tiên, và cũng là dự án duy nhất ở Việt Nam sử dụng phương pháp cho vay lại trong hoạt động trồng rừng tiểu điền, là hình thức được chứng minh bền vững hơn so với phương pháp truyền thống trợ cấp hoạt động trồng rừng,”
Nguyễn Thị Thu Lan, Chuyên gia Cao cấp về Môi trường của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm dự án, cho biết.

Cán bộ khuyến lâm của dự án thường xuyên tập huấn và cung cấp hỗ trợ trực tiếp tại hiện trường cho người dân về xây dựng kế hoạch kinh doanh rừng, lập dự toán, phương pháp trồng rừng, theo dõi và thu hoạch rừng.

Khoảng 850 héc ta rừng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật, xã hội và môi trường quốc tế nghiêm ngặt đã được cấp Chứng nhận quản lý rừng quốc tế trong một chương trình cấp chứng chỉ thí điểm. Giá của rừng trồng có chứng chỉ cao hơn khoảng 30% so với rừng thường cùng loại.

Hơn 400 km đường lâm sinh đã được xây dựng và cải tạo giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển, tăng năng suất lạo động, góp phần nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng 86 chòi canh lửa và 102 bảng thông tin trên khắp vùng dự án để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Mặc dù dự án kết thúc vào tháng 3 năm 2015, quỹ quay vòng do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam quản lý sẽ tiếp tục vận hành thêm 20 năm nữa, vì vậy rất nhiều hộ gia đình sẽ còn được tiếp cận đến nguồn tín dụng này.

“Các phương pháp sản xuất lâm nghiệp hiện đại của dự án này là một phần trong nỗ lực đổi mới ngành lâm nghiệp tại Việt Nam,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói. “Tôi hy vọng rằng những bài học kinh nghiệm hay của dự án này có thể được nhân rộng, nhờ thế nhiều hộ gia đình Việt Nam sẽ được tiếp cận đến tín dụng, cũng như những phương pháp trồng rừng hiện đại.”

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 100 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Quỹ tín thác Lâm nghiệp và Chính phủ Việt Nam.


Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội và Huế
Vũ Lan Hương
tel : +844 3934 6600 (ext 8373)
hvu2@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : (1-202) 473-8357
dchung1@worldbank.orgTHÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20150327

Api
Api

Welcome