THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ông Axel van Trotsenburg được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch của Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

31 Tháng 1 Năm 2013Oa-sinh-tơn DC, 31 Tháng Một 2013 – Ông Axel van Trotsenburg vừa được Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, với nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 1/2/2013. Ông van Trotsenburg sẽ lãnh đạo các hoạt động cho vay và dịch vụ tư vấn của Ngân hàng Thế giới ở khu vực năng động hiện chiếm 40% tăng trưởng toàn cầu.

"Tôi rất vui mừng được tham gia vào nhóm làm việc hỗ trợ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, khu vực dẫn đầu nền kinh tế toàn cầu về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, với nhu cầu ngày càng lớn về kiến thức và đổi mới sáng tạo," ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, chia sẻ. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực để giúp cung cấp các giải pháp phát triển thực tế và tạo cơ hội cho tất cả mọi người dân."

Ông van Trotsenburg đảm nhận vị trí này với rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển trên toàn cầu, ông từng làm việc nhằm cải thiện cuộc sống của người nghèo ở các quốc gia ở tất cả các giai đoạn phát triển - từ nhóm nghèo nhất tới nhóm thu nhập trung bình, cũng như nhóm dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi xung đột.

Mới đây, trên cương vị là Phó Chủ tịch Phụ trách Tín dụng Ưu đãi và Quan hệ Đối tác Toàn cầu, ông đã dẫn dắt thành công các cuộc đàm phán bổ sung nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), đạt kỷ lục 49,3 tỷ đô la Mỹ, là nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới dành cho những nước nghèo nhất trên thế giới trong thời gian ba năm kết thúc vào ngày 30/6/2014.

Trước đây, tại khu vực Mỹ La tinh và Ca-ri-bê, ông van Trotsenburg là Giám đốc Quốc gia cho Mê-hi-cô và Cô-lum-bia, cũng như Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Pa-ra-goay và U-ru-goay, giúp các nước có thu nhập trung bình phát triển và thịnh vượng. Từng là quản lý cao cấp của Sáng kiến nước nghèo nợ nhiều, ông đã giám sát việc chuẩn bị các gói hỗ trợ giúp giải quyết giảm nợ 37 tỷ đô la Mỹ cho 24 nước nghèo nhất thế giới.

Ông van Trotsenburg bắt đầu đảm nhận trọng trách mới này tại một thời điểm quan trọng đối với khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, khu vực vẫn duy trì khả năng phục hồi nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức trong một môi trường kinh tế toàn cầu suy yếu. Khu vực này cũng dễ bị tổn thương với các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong vai trò mới, ông sẽ tiếp tục công việc với các nước có thu nhập trung bình để giúp các nước này tiến lên trên nấc thang thu nhập, và mở rộng hỗ trợ cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương.

Là Phó Chủ tịch khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông van Trotsenburg sẽ quản lý một danh mục đầu tư trị giá 31,8 tỷ đô la Mỹ thuộc Ngân hàng Quốc tế cho Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Các khoản cho vay dự kiến cho năm tài chính 2013 là 5,8 tỷ đô la Mỹ.

Ông van Trotsenburg mang hai quốc tịch Hà Lan và Áo, ông có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Kinh tế và bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế. Ông thay thế bà Pamela Cox, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Cao cấp của Ngân hàng Thế giới phụ trách Chương trình Đổi mới.

Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang: https://www.worldbank.org/en/region/eap

Liên hệ truyền thông
Tại Washington DC
Carl Hanlon
tel : (202) 473-8087
chanlon@worldbank.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
2013/239/EAP

Api
Api

Welcome