Skip to Main Navigation
Infographic 8 Tháng 5 Năm 2020

Giảm Rác thải Đại dương: Cách Tiếp cận Tuần hoàn

Ngân hàng Thế giới và chương trình PROBLUE đang tiến hành chuyển đổi vòng đời của nhựa và giúp các quốc gia chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Những biện pháp can thiệp này hướng tới xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người nghèo nhất trên thế giới.

Tải phiên bản có độ phân giải cao .PDF tại đây.

Image