Các sự kiện
Image
Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam 2014
5 Tháng 12 Năm 2014Hà Nội


Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao. Chủ đề của diễn đàn năm nay là “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”.

Tầm nhìn và mục tiêu: Diễn Đàn Đối Tác Phát Triển Việt Nam (VDPF) là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao có tính thực chất hơn, hướng tới hành động và đối tượng bao phủ hơn. Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.

Chủ đề: Chủ đề của VDPF 2014 là “Cải cách thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam”. Chủ đề này nằm trong chủ đề bao trùm của Diễn Đàn cho giai đoạn 2013 – 2015 là “Tạo quan hệ đối tác mới hướng tới tăng trưởng cạnh tranh, toàn diện và bền vững”.

Hai chủ đề thảo luận chính của năm nay bao gồm:
•    Cải cách thể chế kinh tế thị trường: Đổi mới cơ chế thị trường để nâng cao tính cạnh tranh
•    Phát triển khu vực tư nhân: Phát triển khu vực tư nhân để xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ

Kết quả của VDPF 2013: VDPF được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Diễn đàn đã đưa ra các khuyến nghị chính sách và chương trình hành động của bốn chủ đề bao gồm: (i) Giảm nghèo và giảm nghèo ở nhóm người dân tộc; (ii) Tham gia của khu vực tư nhân trong cấp nước đô thị và nông thôn; (iii) Bảo vệ môi trường; (iv) Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng. Trong năm qua, các chương trình hành động này đã được triển khai và đạt những kết quả tích cực.

8:00 – 8:20    Khai mạc:
                     •    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Bùi Quang Vinh, Đồng chủ tọa phát biểu khai mạc
                     •    Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, Đồng chủ tọa phát biểu khai mạc  
 
8:20 – 8:30   Thủ tướng Chính phủ thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và một số định hướng chính trong những năm tới   

8:30 – 9:10    Thảo luận    

9:10 – 10:30   Phiên 1: Cải cách thể chế kinh tế thị trường

                      •    Cải cách thể chế kinh tế thị trường để nâng cao sức cạnh tranh (10’)
                      •    Thảo luận  

10:30 – 10:45  Giải lao    

10:45 - 12:00  Phiên 2: Phát triển khu vực tư nhân
                      •    Phát triển khu vực tư nhân để xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ (10’)
                      •    Thảo luận    

12:00 – 12:20  Thủ tướng Chính phủ phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo    TTCP Nguyễn Tấn Dũng
12:20 – 12:40  Phiên bế mạc
                      •    Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, đồng chủ trì phát biểu tổng kết Diễn đàn
                      •    Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, đồng chủ trì, phát biểu kết luận Diễn đàn   

 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

  Thủ tướng sẽ thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và một số định hướng chính trong những năm tới. Thủ tướng cũng sẽ phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo sau hai phiên thảo luận theo chủ đề.
 • Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

  Bộ trưởng sẽ đồng chủ trì diễn đàn.
 • Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa

  Bà Victoria Kwakwa sẽ đồng chủ trì diễn đàn.
 • Các tác nhân phát triển khác

  Các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác cũng sẽ tham gia trình bày và thảo luận.
Welcome