THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

3 Tháng 12 Năm 2014


Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho thấy kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng  nhanh hơn

Hà Nội, ngày 3/12/2014 – Đã có các chỉ số ban đầu cho thấy kinh tế Việt Nam đang phục hồi, theo báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế của Ngân hàng Thế giới công bố hôm nay. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo sẽ cải thiện từ mức 5,4% năm 2013 lên 5,6% năm 2014.

Viễn cảnh khả quan này chủ yếu là nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và hoạt động tốt của các ngành chế biến, chế tạo hướng về xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài. Điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực cũng giúp cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam về rủi ro quốc gia, giúp chính phủ phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế, huy động được 1 tỉ đô la Mỹ với điều kiện khá hợp lý.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận đinh: “Tiềm năng để kinh tế Việt nam đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn chỉ có thể trở thành hiện thực khi có tiến bộ thực sự trong việc giải quyết những bất cập của khu vực doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng - hiện đang gây trở ngại tới hiệu quả và năng suất của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách và hoàn thiện môi trường kinh doanh là mấu chốt để đưa nền kinh tế vươn tới quỹ đạo tăng trưởng mới”.

Báo cáo cũng phát hiện rằng trong đà phục hồi kinh tế chung thì hiệu quả hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước còn nhiều tương phản. Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng, trong khi đó thì các doanh nghiệp trong nước vẫn đang phải vật lộn với nhiều khó khăn, số doanh nghiệp phải đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động vẫn còn gia tăng.  

Triển vọng trung hạn của nền kinh tế Việt Nam là tương đối tích cực, trong đó GDP sẽ tăng khiêm tốn và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố. Tuy vậy, triển vọng này vẫn chịu tác động của hai rủi ro sau: 1) tiến độ tương đối chậm trong việc cải cách DNNN và ngân hàng có thể gây tác động bất lợi với tình hình tài chính vĩ mô, và 2) định hướng xuất khẩu mạnh  của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi những diễn biến bất lợi của kinh tế toàn cầu.

Báo cáo có một phần Chuyên sâu tập trung vào Đánh giá Khu vực Tài chính, trong đó tóm tắt các kết quả của Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính. Báo cáo đưa ra một khuôn khổ toàn diện cho việc xác định các yếu kém của hệ thống tài chính. Chính phủ đã công bố một chương trình đổi mới tổng thể nhằm giải quyết các vấn đề của khu vực tài chính, và Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính đã đề xuất một tập hợp nhiều khuyến nghị chính sách nhằm thực hiện và chương trình này.Liên hệ truyền thông
Tại Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngân
tel : (+84) 439346600
nnguyen5@worldbank.org
Tại Washington
Diana Chung
tel : (1-202) 473-8357
dchung1@worldbank.org


THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ:
20141203

Api
Api

Welcome