Các sự kiện
Image
Diễn Đàn Đối Tác Phát Triển Việt Nam: Một cơ chế đối thoại chính sách mới
5 Tháng 12 Năm 2013Hà Nội, Việt Nam


Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.

Tầm nhìn và mục tiêu: Diễn Đàn Đối Tác Phát Triển Việt Nam (VDPF) thay thế Hội Nghị Nhóm Tư Vấn (CG). Đây là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao có tính thực chất hơn, , hướng tới hành động và đối tượng bao phủ hơn.  
Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.

Chủ đề: Chủ đề bao trùm của Diễn Đàn cho giai đoạn 2013 – 2015 là “Tạo quan hệ đối tác mới hướng tới tăng trưởng cạnh tranh, toàn diện và bền vững”.

Các đặc điểm chủ yếu: Diễn Đàn được tổ chức vào tháng 12 hàng năm và do Ban Thư ký Diễn đàn, đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, với các chủ đề được thống nhất từ trước. Diễn Đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam làm đồng chủ tọa. Đối thoại chính sách cấp kỹ thuật diễn ra ít nhất hai tháng trước sự kiện chính. Kết quả thảo luận được đưa vào tài liệu Diễn Đàn. Kết thúc Diễn Đàn sẽ có công bố về các hành động đã thống nhất và các bước tiếp theo.

Image

7:30 – 8:00    Đăng ký đại biểu    
8:00 – 8:15    Khai mạc Hội nghị
•    Phát biểu của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Đồng chủ tọa
•    Phát biểu khai mạc của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt nam, Đồng chủ tọa    

8:15 – 9:30    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo về tình hình KTXH và định hướng cho những năm tới
•    Thảo luận    
9:30 – 10:30    Phiên 1: Giảm nghèo và giảm nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số
•    Giảm nghèo
•    Giảm nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số
•    Thảo luận    

10:30 – 10:45    Giải lao    
10:45 – 11:45    Phiên 2: Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong cung cấp dịch vụ nước và vệ sinh môi trường
•    Môi trường pháp lý và thể chế để khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường ở đô thị và nông thôn
•    Thảo luận    

11:45 – 12:15    Phiên 3: Báo cáo kết quả các nhóm thảo luận kỹ thuật
•    Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường
•    Tăng tính cạnh tranh thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng    

12:15 – 12:35    Thủ tướng Chính phủ phản hồi và cho ý kiến chỉ đạo về một số hành động cần làm    
12:35 – 12:55    Kết luận của đồng chủ tọa
•    Tóm tắt các hành động đề xuất – Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, đồng chủ tọa
•    Kết luận của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đồng chủ tọa   

Image

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự toàn bộ Diễn đàn Đối tác Phát triển 2013. Ảnh: Việt Tuấn/Ngân hàng Thế giới

Image

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chủ tọa VDPF 2013. Ảnh: Việt Tuấn/Ngân hàng Thế giới

Image

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, đồng chủ tọa VDPF 2013

 

Image

Image

Toàn cảnh Diễn đàn Đối tác Phát triển 2013. Ảnh: Việt Tuấn/Ngân hàng Thế giớiWelcome