Đối thoại chính sách thực chất và toàn diện cho Việt Nam

4 Tháng 12 Năm 2013

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam là một cuộc đối thoại chính sách để chia sẻ kinh nghiệm từ những nền kinh tế có thu nhập trung bình mới nổi khác cho Việt Nam.